De besluiten in dit deel werden aangenomen als aanvulling op de marktanalyses om de verplichtingen van Proximus inzake bitstreamtoegang meer in detail vast te leggen. De meerderheid van deze besluiten betreft het van kracht worden van de in dit kader door Proximus ontwikkelde referentieaanbiedingen die historisch bekend staan onder de namen “BROBA” (ADSL) en “WBA” (VDSL2).

Besluiten in verband met de marktanalyse van 29 juni 2018

De volgende besluiten werden aangenomen of worden momenteel aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 29 juni 2018:

In 2021 heeft het BIPT de herziening van die marktanalyse begonnen. In juli 2022 heeft het BIPT een evaluatie uitgevoerd van de evolutie van de breedband- en omroepmarkten sinds 2018.

Besluiten in verband met de marktanalyse van 1 juli 2011

De volgende besluiten werden aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 1 juli 2011:

Besluiten in verband met de marktanalyse van 10 januari 2008

De volgende besluiten werden aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 10 januari 2008:

Vóór 2008

Voordat het stelsel van de marktanalyses werd ingevoerd, berustte het reguleringskader voor bitstreamtoegang hoofdzakelijk op de besluiten en adviezen met betrekking tot het BROBA-interconnectieaanbod van Belgacom, hieronder vermeld.

Naar boven