Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Melding van incidenten

De betrokken operatoren en overheden kunnen de wachtdienst van de dienst “Netwerkbeveiliging” van het BIPT alle dagen van de week en op alle uren van de dag contacteren. De contactgegevens van deze wachtdienst zijn aan hen meegedeeld en zijn ook beschikbaar op de website van de dienst “Netwerkbeveiliging”.

Incidenten die een of meer van de onderstaande drempels bereiken moeten worden gemeld:

  • het incident duurt minstens 1 uur en treft ten minste 25.000 eindgebruikers;
  • het incident heeft een impact op het netwerk, en treft daardoor de toegang tot de nooddiensten via dat netwerk;
  • het incident heeft een impact op interconnecties op het Belgische grondgebied en treft daardoor andere operatoren in België of in het buitenland;
  • het incident heeft een impact op een netwerkonderdeel dat de operator als kritisch beschouwt voor de werking van zijn netwerken of diensten.

Wijze van melding:

  • Onmiddellijk beknopte melding over de aard en de impact van het incident via e-mail of telefonisch (aanspreekpunten van de wachtdienst).
  • Binnen 5 werkdagen volledige melding via het formulier dat beschikbaar is op de site

Voor meer informatie, zie het besluit van 14 dec 2017.

Melding van inbreuk in verband met persoonsgegevens

Deze melding moet gebeuren op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Coördinatiecel (van Justitie)

De operatoren zijn verplicht om een coördinatiecel op te richten om te antwoorden op de vragen om inlichtingen vanwege de gerechtelijke autoriteiten en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze cel moet alle uren van de dag en alle dagen van de week bereikbaar zijn.  Elke operator moet op de site de contactgegevens van de wachtdienst invoeren en bijwerken. Het lid/de leden van deze cel en het lid/de leden moet(en) over een positief veiligheidsadvies beschikken.

Aanvragen van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden

Aan de operatoren wordt gevraagd om op de site de contactgegevens in te voeren en bij te werken van hun personeelsleden die in staat zijn om de aanvragen te behandelen van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, aanvragen die mogelijk zijn bij moeilijkheden om een oproep te identificeren.

Uw vragen

Voor elke vraag (ook in geval van problemen met de toegang tot een van de voormelde sites), kunt u terecht bij de dienst “Netwerkbeveiliging” op het nummer +32 (0)2 226 89 77 of per e-mail.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven