Data column %
Aangetekende zeningen 13,6 13,6%
Administratieve en sociale post 28,8 28,8%
Zendingen met aangegeven waarde 0 0%
Grote partijen post 57,5 57,5%

Naar boven