Het BIPT heeft de herziening van de markten voor breedband en omroep begonnen. Een definitief besluit zal aangenomen worden na raadpleging met de sector en de betrokken instanties (mediaregulatoren, Belgische Mededingingsautoriteit en Europese Commissie).

Het regelgevingskader dat momenteel van kracht is voor deze markten is gedefinieerd in de marktanalyse van 29 juni 2018.
 

Naar boven