Deze rubriek betreft de lopende of toekomstige procedures voor toewijzing van gebruiksrechten.

  • Deze toewijzingsprocedure betreft de toewijzing van gebruiksrechten voor de 3410-3430MHz-band.

Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz

Naar boven