Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Om operator te worden op de Belgische markt is het noodzakelijk om u eerst aan te melden bij het BIPT. Hier vindt u hoe u dit moet doen en welke kosten hiermee gepaard gaan. 

Afhankelijk van het soort activiteit dat u wenst op te zetten zijn nog andere kosten en bijdragen mogelijk. 

Het BIPT heeft op telecomvlak heel wat opdrachten te vervullen. Het probeert de concurrentie aan te scherpen door regulering van bepaalde markten via het nemen van marktanalysebesluiten op het vlak van breedband, omroep en mobiele of vaste telefonie. Alle marktreguleringsbesluiten omtrent telecom kunt u hier terugvinden. 

Mocht u in onderhandeling met andere operator niet tot een overeenkomst komen, dan kan het BIPT tussenkomen. Meer informatie omtrent de rol en de bevoegdheid van het BIPT vindt u hier

Het BIPT verdedigt ook de belangen van de consumenten en verhoogt de transparantie op de markt met een aantal praktische tools. Het BIPT houdt zich in principe niet bezig met individuele klachten van eindgebruikers. Dit is de bevoegdheid van de ombudsdienst voor telecommunicatie.

Het BIPT volgt de ontwikkelingen op de telecommarkt op de voet en publiceert jaarlijks een rapport met relevante statistieken die kunnen dienen voor het opstellen van uw businessplan. 

Heeft u vragen over bepaalde algemeen-economische parameters of economische wetgeving, dan kunt u terecht bij de FOD Economie die u via deze weg kunt contacteren, of voor meer statistische gegevens bij het Belgische statistiekbureau

Deze lijst met rechten & plichten geeft een samenvattend (niet-exhaustief) overzicht van een aantal wettelijke verplichtingen waaraan operatoren moeten voldoen op het vlak van consumentenbescherming, netwerkveiligheid, nooddiensten, universele diensten enz. 

Als u geen antwoord op uw vraag vindt, dan kunt u ons altijd contacteren via info@bipt.be.

Als u ook in andere (EU)-landen actief wil zijn als operator, dan kunt u best contact opnemen met de regulator van het land voor meer informatie. Hier vindt u een lijst van deze instanties. 
 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven