Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Betrokken ondernemingen

Het zijn de operatoren die de burger in staat moeten stellen om contact op te nemen met de nooddiensten, die als volgt worden gedefinieerd:

de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden

 • de medische spoeddienst (100 en 112);
 • de brandweerdiensten (100 en 112);
 • de politiediensten (101 en 112);
 • de civiele bescherming (100 en 112);

de nooddiensten die op afstand hulp bieden

 • het antigifcentrum (070 245 245);
 • de zelfmoordpreventie (0800 32 123, 02 649 95 55 en 1813);
 • de teleonthaalcentra (106, 107 en 108);
 • de kindertelefoondiensten (102, 103 en 104);
 • het Europees centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen (110 en 116 000).

Verplichtingen

De voornaamste verplichtingen van de operatoren zijn de volgende:

 • de burger in staat stellen om gratis en zonder onderbreking de nooddiensten te bellen en de oproep leiden naar de beheerscentrale van de nooddiensten die bevoegd is voor het geografische gebied waar de noodoproep vandaan komt;
 • de nooddiensten prioritair toegang tot hun netwerken en diensten verlenen en op het stuk van opheffing van storingen diezelfde diensten voorrang geven;
 • tijdens de oproep naar de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden aan deze laatste de plaats van de beller meedelen, alsook zijn naam en zijn voornaam;
 • meewerken aan de strijd tegen kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden;
 • aan het BIPT een incident melden dat een impact heeft op het netwerk, en daardoor de toegang tot de nooddiensten via dat netwerk treft;
 • aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, via een fonds dat beheerd wordt door het BIPT, bepaalde kosten terugbetalen die deze nooddiensten hebben gemaakt.
 • De mobiele operatoren moeten ook onder andere doven of slechthorenden of personen die een ander handicap hebben waardoor ze geen spraakoproep kunnen verrichten, de mogelijkheid bieden om de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden via sms te bereiken.

Tot slot vergemakkelijkt het BIPT via een website (zie rubriek “Praktische informatie”) de mogelijkheid voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, om in geval van technische moeilijkheden tijdens de noodoproep contact op te nemen met een operator.

Controle en sanctie

Het BIPT heeft tot taak de naleving van de wetgeving te controleren en eventuele inbreuken te bestraffen.

Wettelijk kader

Artikel 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (verder de telecomwet) bevat nuttige definities voor deze materie: openbare telefoondienst (22°), oproep (22/1°), identificatie van de lijn (56°), identificatie van de oproeper (57°), nooddienst (58°), noodnummer (59°), noodoproep (60°), beheerscentrale van noodoproepen (61°) en werkingsgebied van een beheerscentrale (62).

De artikelen 4/1 en 115 van de telecomwet regelen de kwestie van de prioritaire toegang van de nooddiensten tot de netwerken en diensten van de operatoren en voor de opheffing van de storingen.

Artikel 107 van de telecomwet is gewijd aan de verplichting voor de operatoren om toegang tot de nooddiensten te verlenen.  Dit artikel 107 is ten uitvoer gelegd door de volgende besluiten:

Het besluit van de Raad van het BIPT van 14 december 2017 betreffende de drempels en modaliteiten voor kennisgeving van veiligheidsincidenten binnen de sector elektronische communicatie vermeldt in welke omstandigheid en volgens welke formaliteiten een operator aan het BIPT een incident moet melden dat invloed heeft op de toegang tot de nooddiensten.
 
Artikel 107/1 van de telecomwet is gewijd aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden. Dit artikel 107/1 is ten uitvoer gelegd door de volgende koninklijke besluiten:

Documenten

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven