De hier samengevatte informatie is overgenomen uit het Strategisch Plan 2020-2022.

Overleg en dialoog met de stakeholders is een essentieel onderdeel van een maatschappelijk verantwoorde organisatie.

 

Visie

Aan de hand van een visie kan een organisatie omschrijven waarvoor ze staat. Deze visie beschrijft een ambitieus beeld van de toekomst. De visie van het BIPT luidt als volgt:

“Een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen”.

Deze visie weerspiegelt op beknopte, maar treffende wijze dat wat het BIPT wil belichamen en waar het in gelooft op het vlak van elektronische communicatie, media en postdiensten. 

Waarden

De waarden van een organisatie zorgen ervoor dat alle betrokken partijen (haar personeel, haar klanten, haar leveranciers, ...) zich er dagdagelijks van kunnen vergewissen dat alle acties die ze onderneemt conform de missie en de visie zijn.

De waarden van het BIPT zijn onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie.

Schematische voorstelling van de waarden

 

Strategische assen  

Rekening houdende met zijn waarden worden de missie en de visie van het BIPT gerealiseerd volgens 4 strategische assen.

De eerste drie strategische assen behelzen de externe projecten (concurrentie, gebruikers, schaarse middelen).

Een vierde as omvat de interne projecten, die tot doel hebben de werking van het BIPT te verbeteren en het efficiënter te maken.
 

Schematische weergave van strategische assen

 

Naar boven