Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Elke operator is bijdragen verschuldigd aan het BIPT na zijn kennisgeving. Er bestaan twee soorten bijdragen: enige heffingen bestemd om de kosten voor de kennisgeving te dekken en jaarlijkse rechten bestemd om de kosten voor het dossierbeheer te dekken. 

Wat zijn de kosten voor een kennisgeving? 

Een eerste kennisgeving houdt de betaling van twee bijdragen in: 

Het registratierecht: basisbedrag voor een aangemelde dienst of een aangemeld netwerk, of het forfaitaire dubbele bedrag vanaf een combinatie van twee aangemelde diensten en/of netwerken.

Registratierechten  Bedragen 2021
1 x openbaar elektronische-communicatienetwerk  € 744
1 x elektronische-communicatiedienst  € 744
Gebundelde kennisgeving (= vanaf 2 diensten/netwerken) € 1.488
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk  € 137
Overige dienst of overig netwerk € 137
Gegroepeerde kennisgeving  € 273

De jaarlijkse rechten worden pro rata berekend, in twaalfden, de maand waarin de aanvraag wordt ingediend bij het BIPT inbegrepen en alles afgerond naar de volgende eenheid. 

Wat is het bedrag van de jaarlijkse rechten? 

De jaarlijkse rechten worden berekend op basis van de relevante omzet verwezenlijkt tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van facturering in kwestie. Indien de telecomactiviteiten worden uitgeoefend zonder winstoogmerk, dan is de bijdrage forfaitair. Het omzetcijfer moet evenwel worden aangegeven. Indien u geen of nog geen omzet verwezenlijkt maar u aangemeld blijft als operator, dan moet ook het gebrek aan omzet worden aangegeven. 

Jaarlijkse administratieve bijdrage   Bedragen 2021
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk
 
€ 341
 
Omzet 2020  
€ 0 =< omzet < € 1.000.000 € 695
€ 1.000.000 < omzet <= € 5.000.000  € 10.215
€ 5.000.000 < omzet <= € 10.000.000 € 20.430
€ 10.000.000 < omzet <= € 50.000.000 € 34.050
€ 50.000.000 < omzet <= € 1.000.000.000 € 102.150
omzet > € 1.000.000.000 € 204.300

Het eerste jaar van de kennisgeving wordt deze bijdrage berekend naar rata van het aantal resterende maanden van het jaar waarbij de maand van de aangifte gerekend wordt als een volledige maand.

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor deze bijdragen? 

De wettelijke grondslagen zijn het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

Contact

U kunt ons bereiken via 02/226 89 32 (+32 2 226 89 32) of via e-mail, of ook via post gericht aan het BIPT, Afdeling Networks & Services, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Welke andere mogelijke wettelijke kosten zijn er?

Nummering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kosten en rechten voor het gebruik van nummercapaciteit in België.

Voor de aansluiting op de CRDC (centrale referentiedatabank voor nummeroverdraagbaarheid) moet een operator gereguleerde bijdragen betalen  aan de VZW voor Nummeroverdraagbaarheid.

Meer info vindt u in de sectie Rechten en Plichten onder fiche: “Nummeroverdraagbaarheid en Easy Switch processen ondersteunen”

Financiering van de ombudsdienst

Operatoren financieren de middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst.  

Het BIPT bepaalt jaarlijks het bedrag van de ombudsbijdrage voor elke betrokken onderneming. 

Het bedrag stemt overeen met het bedrag van de financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die gelijk is aan het aandeel van de onderneming in de omzet die tijdens het voorgaande jaar behaald is door alle betrokken ondernemingen voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen. 

De eerste 1.240.000 EUR van de jaarlijkse omzet van iedere onderneming worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de bijdrage. Formulier voor de aangifte.

Meer info vindt u in de sectie Rechten en Plichten onder fiche ‘financiering van de ombudsdienst’

Fonds voor de nooddiensten

"Fonds voor de Nooddiensten die ter plaatse hulp bieden” is de rechtspersoon die de kosten van de nooddiensten controleert, deze recupereert bij de betrokken operatoren en deze doorstort aan de nooddiensten. Hier vindt u meer informatie en meer bepaald naar hoe het Fonds het aandeel van de kosten bepaalt die door een operator moeten worden vergoed.

Ten slotte vindt u hieronder de jaarlijkse gebruiksrechten voor frequenties:

    Niet geïndexeerd Geïndexeerd
Jaarlijkse dossierkosten 2G-rechten € 247.893,52 € 389.220,00
3G-rechten € 250.000,00  € 363.900,00
800 MHz-rechten € 350.000,00  € 381.100,00 
Jaarlijkse kosten per band Rechten per 2G-kanaal € 24.789,35 € 38.930,00 
Rechten per MHz duplex 3G € 125.000,00 € 182.000,00 
Rechten per MHz 800MHz € 87.500,00 € 95.300,00
Rechten per MHz 2600MHz € 26.000,00  € 31.000,00

Meer informatie omtrent frequenties en gebruiksrechten vindt u op deze pagina.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven