Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Telefoongidsen

De regelgevende bepalingen met betrekking tot de telefoongidsen zijn in hoofdzaak vervat in artikel 45 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Het begrip van telefoongids wordt in artikel 2, 49° van diezelfde wet gedefinieerd.

Dat regelgevingskader stelt dat:

 • al wie een telefoongids wenst te vervaardigen, verkopen of verspreiden, verplicht is een aangifte te doen bij het BIPT;
 • de operatoren die telefoondiensten bieden de gegevens van hun abonnees ter beschikking moeten stellen aan de uitgevers van telefoongidsen onder billijke, redelijke en niet-discriminerende technische, financiële en commerciële voorwaarden;
 • de operatoren moeten ook de gegevens van personen die niet willen dat hun naam verschijnt in de telefoongids meedelen zodat de uitgevers een telefoongids kunnen bezorgen aan deze personen;
 • de uitgevers van telefoongidsen mogen de gegevens afkomstig van de operatoren enkel gebruiken om telefoongidsen te vervaardigen.

Een koninklijk besluit van 27 april 2007 definieert de voorwaarden waarin de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verdeeld alsook de inhoud en de vorm van de aangifte die moet worden gedaan wanneer een persoon telefoongidsen wenst uit te geven.

In een advies van 18 februari 2009 worden de nadere bepalingen vastgelegd volgens welke de operatoren die telefoondiensten aanbieden de gegevens betreffende hun abonnees aan de uitgevers van telefoongidsen moeten bezorgen.

De personen die een aangifte hebben gedaan krachtens artikel 45 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verspreid, de inhoud en de vorm van de aangifte die bij het Instituut moet worden gedaan, zijn:

 • PROXIMUS
  Boulevard du Roi Albert II, 27
  1030 Bruxelles 
 • KAPITOL S.A.
  Chaussée de Saint-Job 506
  1180 Uccle
 • E.D.A. (EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE NV)
  Avenue de Tervuren  412
  1150 Bruxelles
 • FCR Media Belgium
  Uitbreidingstraat 82
  2600 Berchem
 • De Klapper
  Engelendale 2
  9900 Eeklo

Inlichtingendiensten

De basisregelgevingsbepalingen betreffende de inlichtingendiensten zijn vervat in artikel 46 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

Dat regelgevingskader stelt dat:

 • al wie een inlichtingendienst wenst aan te bieden, verplicht is een aangifte te doen bij het BIPT;
 • de operatoren die telefoondiensten bieden de gegevens van hun abonnees ter beschikking moeten stellen aan de aanbieders van inlichtingendiensten onder billijke, redelijke en niet-discriminerende technische, financiële en commerciële voorwaarden;
 • de aanbieders van inlichtingendiensten de data die ze hebben ontvangen enkel mogen gebruiken om inlichtingendiensten te verstrekken;

Een koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de telefonische inlichtingendienst bepaalt meer in het bijzonder de inhoud en de vorm van de aangifte die moet worden gedaan wanneer iemand een inlichtingendienst wenst te verstrekken.

In een advies van 18 februari 2009 worden de nadere bepalingen vastgelegd volgens welke de operatoren die telefoondiensten aanbieden de gegevens betreffende hun abonnees aan de aanbieders van inlichtingendiensten moeten bezorgen.

Personen die een aangifte hebben gedaan krachtens artikel 46 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de inlichtingendiensten zijn:

 • PROXIMUS naamloze vennootschap van publiek recht
  Koning Albert II-laan 27
  1030 Brussel
 • E.D.A. (EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE NV)
  Tervurenlaan 412
  1150 Brussel

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven