• De ERGP ondersteunt initiatieven van Europese postale regulatoren om Oekraïense burgers te helpen en nodigt hen uit om verdere actie te ondernemen

  Nieuws -
  De Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten (ERGP), die de onafhankelijke postale regelgevende instanties van de Europese Unie vertegenwoordigt, is uiterst bezorgd over de humanitaire situatie in Oekraïne als gevolg van de invasie van de troepen van de Russische Federatie.
 • Raadpleging betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 5 van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten om te voorzien in een percentage werknemers in loondienst in de sector van de pakketbezorging in België.

  Publicaties › Raadpleging -
  Op verzoek van de vice-eersteminister en minister van Post, Petra De Sutter, legt het BIPT voor openbare raadpleging het voorontwerp van wet voor bedoeld in de bijlage, tot wijziging van o.a. artikel 5 van de wet van 26 januari 2018, om de aanbieders van postdiensten van een zekere omvang te verplichten een beroep te doen op een minimumpercentage van werknemers in loondienst of als
 • Mededeling betreffende het voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations

  Publicaties › Mededeling -
  Het onderhavige voorstel van koninklijk besluit strekt ertoe bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 en de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 overeenkomstig artikel 13/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie te wijzigen.
 • Voorafgaande raadpleging over het referentieaanbod van Fiberklaar

  Publicaties › Raadpleging -
  In 2021, two joint ventures were created by Proximus, with EQT Infrastructure on the one side and Eurofiber on the other side. The purpose of these two companies, named Fiberklaar and Unifiber, is to deploy a passive point-to-point FTTH network in the northern and southern parts of the country respectively and to provide a passive access to that network.
 • Voorafgaande raadpleging over het referentieaanbod van Unifiber

  Publicaties › Raadpleging -
  In 2021 werden twee joint ventures opgericht door Proximus met enerzijds EQT Infrastructure en met anderzijds Eurofiber. Onder de naam Fiberklaar en Unifiber hebben die twee ondernemingen tot doel om een passief punt-tot-punt-FTTH-netwerk uit te rollen, respectievelijk in het noorden en in het zuiden van het land en om passieve toegang tot dat netwerk aan te bieden.
 • Besluiten met betrekking tot de ontbundeling van het glasvezelaansluitnetwerk van Fiberklaar en Unifiber

  Pagina's
  De besluiten in dit deel werden aangenomen als aanvulling op de marktanalyses om de verplichtingen van Fiberklaar en van Unifiber inzake ontbundeling van het glasvezelaansluitnetwerk nader te bepalen.
 • FAQ

  Bepaalde of onbepaalde duur? 

  Ga na of je je verbonden hebt voor een bepaalde termijn of niet : je vindt dat ook terug op de factuur.

  Een operator mag je geen kosten aanrekenen voor de opzeg van een contract

  • als je een contract van onbepaalde duur hebt;
  • als je al minstens zes maanden een contract van bepaalde duur hebt.

   

  Een toestel in koppelverkoop?

  Opgelet: Als je gratis of tegen korting ook een toestel hebt aangeschaft bij de operator (bv. een gsm of een tablet), dan kan jouw operator daarvoor een bijkomende vergoeding vragen. Zelfs als je een contract van onbepaalde duur hebt. Of het contract pas opzegt na meer dan zes maanden.  

  Die bijkomende vergoeding mag niet hoger zijn dan de waarde vermeld in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract. 

  Je kijkt in welke maand van de tabel je zit en ziet dan welke bijkomende vergoeding je moet betalen.

  Na 24 maanden mag een operator jou nooit een vergoeding voor het toestel aanrekenen.

  Meer info:

  Aan de basis van de berekening die de operator voor jou gemaakt moet hebben ligt een maandelijkse waardevermindering van het toestel. Elke maand, tot aan maand 24 moet er eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. 

  Dit illustreren we hieronder bij een contract van onbepaalde duur.

  Je hebt een contract van onbepaalde duur genomen. Op het ogenblik van ondertekening van het contract heb je het toestel "gekocht" voor € 1.

  De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:

  Maand Restwaarde Maand Restwaarde
  0 240 EUR 13 110 EUR
  1 230 EUR 14 100 EUR
  2 220 EUR 15 90 EUR
  3 210 EUR 16 80 EUR
  4 200 EUR 17 70 EUR
  5 190 EUR 18 60 EUR
  6 180 EUR 19 50 EUR
  7 170 EUR 20 40 EUR
  8 160 EUR 21 30 EUR
  9 150 EUR 22 20 EUR
  10 140 EUR 23 10 EUR
  11 130 EUR 24 0 EUR
  12 120 EUR    

  Je beslist het contract op te zeggen na 8 maanden : de operator kan je een vergoeding vragen van € 160.

  Bij een contract van bepaalde duur moet jouw operator de restwaarde van het toestel berekend zoals hierboven vergelijken met de resterende abonnementsgelden tot het einde van het contract (voor consumenten is dat niet langer dan 2 jaar). 

  Als dit saldo aan abonnementsgelden lager is dan de waarde bekomen via de maandelijkse waardevermindering, dan mag de operator u enkel de resterende abonnementsgelden aanrekenen en niet de hele restwaarde van het toestel. 

   

  Gebruik Easy Switch

  Gebruik de Easy Switch-procedure wanneer je volledig van bundel wil veranderen.

  De nieuwe operator regelt de overstap volledig in jouw plaats!

 • Openbare procedure met Europese bekendmaking Betreffende een studie inzake de postale aspecten van e-commerce

  Publicaties › Overheidsopdracht -
  Openbare procedure met Europese bekendmaking Betreffende een studie inzake de postale aspecten van e-commerce
 • FAQ

  Je hebt een e-mailadres zonder domeinnaam van jouw huidige telecomoperator

  Bijvoorbeeld: je hebt je eigen domeinnaam (jan@desmet) of je gebruikt een Gmail-, Hotmail-, Yahoo-adres, enz.

  Zo’n e-mailadres kan je altijd behouden.

   

  Je hebt een e-mailadres met domeinnaam van jouw huidige telecomoperator

  Bijvoorbeeld: jan.desmet@skynet.be, jan.desmet@telenet.be ...

  Je kunt dat e-mailadres nog gedurende 18 maanden houden. Dat is gratis maar je moet dit wel voor het eind van je abonnement aanvragen. Tijdens die periode deel je zelf je nieuwe mailadres mee aan jouw kennissen. Jouw operator moet je een van de volgende opties bieden:

  • je oude e-mailadres blijven gebruiken gedurende 18 maanden.
  • je oude mailadres onmiddellijk afsluiten en gedurende 18 maanden de mails die naar het oude adres verstuurd zijn, doorsturen naar je nieuwe e-mailadres.

  Na die termijn van 18 maanden biedt de operator de mogelijkheid om die faciliteit te behouden, maar dat moet je zelf aanvragen en ervoor betalen.

 • Besluit van 8 februari 2022 betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 1427-1517 MHz-band te vermijden

  Publicaties › Besluit -
  Het besluit heeft betrekking op de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om de co-existentie tussen naburige netwerken die gebruikmaken van de frequentieband 1427-1517 MHz te waarborgen, alsook de bescherming van andere diensten en toepassingen in de aangrenzende banden.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven