Bijgewerkt op 03/05/2024

In maart 2023 heeft een Europese vrijwaringsprocedure ingeleid door Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse autoriteit die verantwoordelijk is voor elektrische veiligheid, geleid tot een verbod op de verkoop en installatie van de laadpalen “Easee Home” en “Easee Charge”, alsook tot de verplichting om tekortkomingen van reeds geïnstalleerde laadpalen te verhelpen.
Het BIPT had de beslissing van zijn Zweedse tegenhanger ESV gevolgd, wat betekende dat de producten “Easee Home” en “Easee Charge” ook in België niet verkocht mochten worden en dat de fabrikant corrigerende maatregelen moest nemen voor de laadpalen die reeds bij de klanten geïnstalleerd waren.

Op maandag 22 april jl. heeft de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid een mededeling gepubliceerd waarin zij verklaart dat het niet nodig is maatregelen te treffen voor de reeds geïnstalleerde laadpalen van de “Easee Home” en “Easee Charge”-modellen.
Het BIPT sluit zich aan bij die beslissing. Dit betekent dat er ook geen maatregelen hoeven te worden genomen voor de laadpalen die reeds in België zijn geïnstalleerd. Met andere woorden, deze laadpalen kunnen verder worden gebruikt.

Voor de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid is het risico op ernstige defecten zo klein dat het niet passend is te eisen dat maatregelen worden genomen voor de reeds geïnstalleerde laadpalen. 

De gebruikers van deze producten worden geadviseerd alert te blijven op eventuele defecten in hun laadpaal en eventuele problemen te melden aan de fabrikant.

De Zweedse autoriteit ESV heeft ook aangegeven dat de verkoop van de laadpalen Easee Home en Easee Charge verboden blijft. In overeenstemming daarmee bevestigt het BIPT eveneens dat de verkoop van deze twee modellen laadpalen in België verboden blijft.

 

Naar boven