Radioapparatuur

Het gaat om alle apparatuur die radiogolven kan uitzenden en/of ontvangen.

Enkele voorbeelden: 

 • smartphones en snoerloze telefoons;
 • mobiele radiozendontvangtoestellen (PMR) die bijvoorbeeld worden gebruikt: in professionele kringen, in de zee- en luchtvaart, bewaking, omroep, door radioamateurs, ...
 • afstandsbedieningen van poorten (poorten, garages, auto’s) ...
 • draadloze apparatuur zoals alarmsystemen, micro’s en oortjes, helmen, camera’s, ...
 • alle toestellen die uitgerust zijn met een wifi- of bluetooth-chip: computers, tablets, toetsenborden, muizen, smartwatches, ...
 • drones, slim of van op afstand bediend speelgoed ...
 • navigatiesystemen (gps, Galileo, Glonass), radars, trackers;
 • slimme elektrische huishoudtoestellen: frigo, koffiemachine, tandenborstel, robotstofzuiger ...
 • draadloze thermometers/barometers, weerstations,  
 • radio-ontvangers 

Kortom, elk toestel dat een draadloze radioverbinding heeft.

Wetgeving

De wetgeving schrijft voor dat radioapparatuur die op de markt wordt gebracht (gecommercialiseerd) moet voldoen aan essentiële eisen. 

Die eisen hebben betrekking op:

 • het efficiënte en geoptimaliseerde gebruik van de radiofrequenties om geen schadelijke storingen te veroorzaken.
 • de elektromagnetische compatibiliteit;
 • gezondheid;
 • de veiligheid van personen en huisdieren;
 • de bescherming van goederen; 
 • bepaalde administratieve bepalingen.

Daartoe voeren de fabrikanten conformiteitsbeoordelingsprocedures uit of laten ze deze uitvoeren. Wanneer uit deze procedures blijkt dat de radioapparatuur voldoet aan de essentiële eisen, dan

 • stellen de fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring op
 • en brengen ze de CE-markering aan.

Markttoezicht

Het BIPT is belast met de controle van de conformiteit van de radioapparatuur die op de Belgische markt wordt aangeboden. De EquiTel-controledienst (tel.: 02 226 87 01) van het BIPT voert controles uit bij de fabrikanten, de invoerders en verdelers (vb.: winkels voor huishoudtoestellen, informatica, medische toestellen, elektrische/elektronische toestellen, doe-het-zelvers, enz.) alsook bij de grensposten in samenwerking met de douanediensten (invoer van containers, postpakketten, e-commerce enz.).

Het markttoezicht biedt een bescherming aan de consument, draagt bij tot eerlijke mededinging en verhindert dat apparatuur wordt verhandeld die een gevaar kan betekenen voor de bevolking of schadelijke interferentie kan veroorzaken.

Conformiteit

Hoe kunt u de conformiteit controleren alvorens een radiotoestel te kopen?

Is er een CE-merkteken aangebracht op de verpakking? Is er een CE-merkteken aangebracht op het product?

Is er een EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant of een internetlink naar deze, bij het product gevoegd? 

De EU-conformiteitsverklaring moet gedateerd en ondertekend zijn door de fabrikant.

Indien deze drie elementen vervuld zijn, dan is de kans dat u een niet-conform product koopt sterk beperkt. 

Toch kunnen er, naast de noodzaak om conform te zijn in bepaalde lidstaten van de Europese markt bijkomende beperkingen van toepassing zijn op de radioapparatuur.

Naar boven