De Raad is samengesteld uit vier leden, te weten een voorzitter en drie gewone leden. Op voorstel van de minister en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden zij door de Koning benoemd en vervullen zij een mandaat van zes jaar. De leden van de Raad zijn voltijds tewerkgesteld.

Samenstelling van de Raad

Michel Van Bellinghen, voorzitter van de Raad

Michel Van Bellinghen zit de Raad van het BIPT voor en is bevoegd voor de diensten Aankoop en Logistiek, Budget en Financiën, Communicatie, Vertaling, Internationale Betrekkingen en de Griffie.

Michel Van Bellinghen, licentiaat in de rechten (UCL), is in 1990 begonnen aan de universiteit, eerst als onderzoeker en daarna als assistent, onder leiding van professor Françoise Tulkens, in de Eenheid Strafrecht van UCL.

In 1992 was hij adjunct-adviseur bij het ministerie van Justitie onder leiding van professor Marc Bossuyt en in 1997 komt hij bij het BIPT werken. Van 1999 tot 2003 werkt hij als expert op het kabinet van Rik Daems, de toenmalige federale minister van Telecommunicatie, daarna in de functie van adjunct-kabinetschef. Hij wordt een eerste keer benoemd als lid van de Raad van het BIPT van 2003 tot 2009, blijft vervolgens nauw betrokken bij de Raad en superviseert gedurende ettelijke jaren de juridische dienst van de regulator. Hij is auteur van wetenschappelijke publicaties. In januari 2017 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Raad van het BIPT.

Axel Desmedt, lid van de Raad

Axel Desmedt leidt de dienst Telecommunicatiemarkt & Media, alsook de juridische dienst en de dienst HR van het BIPT.

Axel Desmedt is lid van de Raad van het BIPT sinds november 2009. Hij werd aangewezen voor een eerste mandaat waarin hij achtereenvolgens aan het hoofd stond van de diensten Spectrum, Telecommunicatiemarkt & Media, Consumenten en Postale Markt, naast de juridische dienst en de dienst HR. In januari 2017 werd hij herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.

Axel Desmedt heeft een masterdiploma in de Rechten van de Vrije Universiteit van Brussel, alsook een LLM van de University of Michigan (Ann Arbor, VS), waar hij zich specialiseerde in internationaal handelsrecht. Hij werkte meer dan acht jaar als advocaat aan de Brusselse balie, respectievelijk voor de internationale advocatenkantoren Stibbe en WilmerHale. Axel Desmedt heeft ook gewerkt voor de Orange Group (vroeger France Telecom) als afgevaardigd bestuurder voor de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Axel Desmedt is bovendien gastspreker over economische eRegulering bij de UCL in 2015-2020 en over elektronische-communicatieregulering aan de KUL sinds 2020. Hij is medeoprichter en redacteur van het Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën (Kluwer).

Bernardo Herman, Raadslid

Bernardo Herman staat aan het hoofd van de diensten Controles, Netsec, Postmarkt en de IT-dienst.

Bernardo Herman, die een master in de rechten heeft (UCL), heeft over 20 jaar tijd verschillende juridische, reglementaire en managementfuncties uitgeoefend in de elektronische-communicatie- en audiovisuele sectoren bij verschillende private en openbare instanties.

Na 5 jaar ervaring bij de mobiele operator KPN-Orange/BASE Company, waar hij betrokken was bij diverse dossiers met betrekking tot regeringszaken en mededingingsrecht, komt hij een eerste keer bij het BIPT terecht in 2004 als juridisch adviseur bij de dienst Telecommarkt & Media. Van 2006 tot 2009 was hij verantwoordelijk voor de uitwerking en de tenuitvoerlegging van het reglementaire en strategische programma van de Europese vereniging ETNO. Vervolgens bekleedt hij gedurende 11 jaar directieposten binnen de Hoge Raad voor de audiovisuele media (CSA of Conseil supérieur de l'audiovisuel) waarvan hij gedurende 5 jaar het directoraat-generaal op zich zal nemen. Vanaf 2019 was hij er directeur voor Europese Zaken, verantwoordelijk voor de follow-up van het vicevoorzitterschap van de ERGA, de groep van Europese regulatoren voor audiovisuele media. In dat kader heeft hij zich voortdurend ingezet om de gelijkheid van behandeling tussen spelers op de markt te verbeteren door met name bij te dragen aan het reguleringsbeleid rond de aansprakelijkheid van onlineplatformen. Vervolgens wordt hij benoemd tot Raadslid en start hij de beoefening van zijn functies in september 2021.

Luc Vanfleteren, lid van de Raad

Luc Vanfleteren is bevoegd voor de diensten Toewijzingen en Consumenten. 

Luc Vanfleteren is licentiaat in de rechten (UGent) en economie (KULeuven) alsook master in Economics for Competition Law (King’s College London).

Daarna specialiseerde hij zich in internationale economie, speltheorie en industriële organisatie (John Hopkins University, University of Chicago, MIT en LSE). Recentelijk volgde hij het advanced management programma bij Vlerick. Hij startte zijn loopbaan als journalist bij Trends, waarna hij als adjunct directeur verantwoordelijk werd voor de bedrijven in de Informatie- en Communicatietechnologie bij Agoria, de federatie van de technologische industrie. Van 1994 tot 1999 was hij adviseur op het kabinet van Van den Brande. Hij gaf de minister-president beleidsadvies in de domeinen onderzoek en ontwikkeling, liberalisering van de nutsbedrijven (gas-, elektriciteit- en telecommunicatiesector) en internationale organisaties (EU en OESO). Daarna werd hij verantwoordelijk voor de strategie en business ontwikkeling bij het Interuniversitair Micro-elektronica Centrum (IMEC). In 1999 werd hij directeur regelgeving en interconnectie bij Telenet. In 2013 wordt Luc Vanfleteren aangesteld als lid van de Raad van het BIPT. In januari 2017 werd hij ook herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.

Naar boven