Opmerkingen of een klacht over onze dienstverlening?

logo_klachtHet BIPT hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.

Hebt u echter opmerkingen of een klacht, dan kunt u die meedelen aan de klachtencoördinator van het BIPT. Hij zal uw bericht zorgvuldig en aandachtig behandelen en u het gepaste antwoord toezenden. Hij zal ook proberen te vermijden dat soortgelijke klachten zich nog kunnen voordoen en zal dienovereenkomstig handelen, om de werking van het BIPT te verbeteren.

  • Een klacht vervangt geenszins een beroepsprocedure in een wettelijk kader.
  • Ook administratieve of gerechtelijke geschillen vallen niet onder de bevoegdheid van de klachtencoördinator.

U ondervindt een probleem met radiostoringen

Neem contact op met de Nationale dienst voor de controle op het spectrum van het BIPT:  

BIPT - NCS
Ellipsgebouw C
Koning Albert II laan 35 bus 1
1030 Brussel
Tel.: + 32 2 226 88 01
Fax: + 32 2 226 88 02
E-mail 

U hebt een probleem met uw operator en wenst een klacht in te dienen

Neem eerst contact op met uw operator.

De klantendienst van uw operator is wettelijk verplicht om uw oproep binnen 2,5 minuten te behandelen. Als die tijd verstreken is, moet uw operator u terugbellen voor het einde van de volgende werkdag.

U hebt uw operator al gecontacteerd en u was niet tevreden met het antwoord; wat nu?

Het betreft een probleem met post

Neem contact op met de Ombudsdienst voor de postsector:

Koning Albert II-laan 8 bus 4
1000 Brussel
Tel: 02 221 02 20
Fax: 02 221 02 44
E-mail
Website

Het betreft een probleem met uw telecommunicatieoperator (facturering, verbreking van contract, dekking, ...)

Neem contact op met de Ombudsdienst voor telecommunicatie: 

Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
Tel. : + 32 2 223 09 09
Fax : + 32 2 219 86 59
E-mail
Website

Het betreft een probleem met de korte nummers of de nummers met toeslag

In geval van problemen kunt u contact opnemen met uw operator.

In geval van fraude kunt u een klacht indienen.

Het betreft een probleem in verband met de handelspraktijken of internetfraude

Neem contact op met de Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail
Website

U hebt een probleem met uw aanbieder van audiovisuele mediadiensten of videoplatformdiensten

Het betreft een klacht in verband met de verspreide inhoud

Neem in geval van een probleem eerst contact op met uw aanbieder.

De gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap) zijn in principe bevoegd voor omroep in België.
Elke gemeenschap heeft haar eigen referentie-instantie opgericht: de VRMde CSA en de Medienrat. U wordt dus uitgenodigd om afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden met een daarvan contact op te nemen voor de aanbieders van audiovisuele mediadiensten of van videoplatformdiensten die in België gevestigd zijn.

Het BIPT is bevoegd voor de audiovisuele mediadiensten (inclusief WebTV) en de videoplatformdiensten van aanbieders gevestigd in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad en waarvan de programma’s niet uitsluitend in het Nederlands of in het Frans worden uitgezonden.

BIPT
Ellipse Building C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
Tel.: +32 2 226 88 88
E-mail

Het betreft een vraag of een klacht inzake toegankelijkheid van de audiovisuele mediadiensten voor personen met een handicap

Het BIPT stelt u een enkel contactpunt ter beschikking online om informatie te verstrekken en klachten te ontvangen betreffende de toegankelijkheid van de audiovisuele mediadiensten voor personen met een handicap.

This webpage is part of an EU quality network

Naar boven