De aanbieder van de universele dienst moet voldoen aan bepaalde tarifaire verplichtingen. Deze tarieven moeten met name betaalbaar zijn, kostengeoriënteerd, transparant, niet-discriminerend en identiek op het hele grondgebied. Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Sinds 1 januari 2019 blijft bpost de universele dienst verlenen op basis van een beheerscontract dat met de Staat is gesloten voor een periode van vijf jaar, dat betekent tot 31 december 2023.

Het BIPT ziet toe op de naleving door de dienstenaanbieder van de voormelde en andere verplichtingen.

Naar boven