De telecomoperator mag u geen abonnement geven van méér dan 24 maanden.

Indien u een micro-onderneming (maximaal 9 werknemers), een kleine onderneming (jaargemiddelde van maximaal 49 werknemers), een micro-organisatie zonder winstoogmerk (vzw of stichting met een jaargemiddelde van maximaal 9 werknemers), of een kleine organisatie zonder winstoogmerk (vzw, ngo of stichting met een jaargemiddelde van maximaal 49 werknemers, kan u bij het sluiten van het contract uitdrukkelijk en vrij ervoor kiezen om die looptijd te overschrijden.

Naar boven