decorative; fraud illustration

In geval van telefonische spoofing worden mensen opgebeld met een valse identificatie van de oproepende lijn: dit is het nummer dat je ziet op het scherm van je telefoon of smartphone. Zo wekken fraudeurs het vertrouwen van de slachtoffers die ze bellen door een Belgisch nummer, vb. van hun bank of van iemand anders, te laten verschijnen op het scherm, ook al bellen ze vanuit een andere lijn. Ze proberen vervolgens informatie en of geld te ontfutselen.

Is spoofing verboden?

Het  koninklijk besluit van 12 mei 2024 ter bestrijding van internationale spraakoproepen met gespoofde Belgische telefoonnummers bepaalt dat internationale oproepen met een Belgisch nummer naar Belgische nummers moeten worden geblokkeerd.Voor bonafide toepassingen is er een uitzondering (zie hieronder).

Operatoren moeten de nodige maatregelen nemen voor geografische nummers (zoals 02- nummers) vanaf 1 september 2024 en voor mobiele nummers vanaf 1 december 2024 om aan deze nieuwe maatregel te voldoen.

Dit koninklijk besluit beoogt de spoofing van telefoongesprekken die worden gemaakt in het buitenland en ontvangen in België, behoudens uitzonderingen, onmogelijk te maken. 

Wat is uitgesloten van het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit?

Op volgende scenario’s heeft het koninklijk besluit geen invloed en is  spoofing nog steeds mogelijk:

  • op sms- verkeer;
  • op spraakoproepen die worden gemaakt in België;
  • op alle spraakoproepen ontvangen met buitenlandse telefoonnummers;
  • op spraakoproepen die je ontvangt als je aan het roamen bent in het buitenland op je smartphone.

Helaas bestaan voor bovenstaande scenario’s nog geen goede sluitende oplossingen. 

Goede raad: blijf waakzaam. 

Voor welke bonafide toepassingen is bellen vanuit het buitenland met Belgische geografische nummers nog mogelijk?

Voor volgende diensten is het nog altijd mogelijk om oproepen te ontvangen uit het buitenland op voorwaarde dat de aanbieder van deze dienst aan een aantal voorwaarden voldoet én dit enkel met Belgische geografische nummers:

  • bij het gebruik van de internetlijn om te bellen via “nomadische nummers” (een telefoonnummer dat u overal ter wereld kunt gebruiken omdat het niet gebonden is aan een bepaald aansluitingspunt maar wel aan een bepaald toestel – ook wel “nomadische VoIP- diensten" genoemd);
  • bij gebruik van cloudgebaseerde conferentie uitbeldiensten;
  • bij gebruik van cloudgebaseerde klantenondersteuningsdiensten;
  • bij gebruik van cloudgebaseerde telefonische direct marketingdiensten.

Bedrijven die werken met callcenters en klantenondersteuningsdiensten op basis van cloudtoepassingen, zullen hun Belgische telefoonnummers moeten registreren bij hun operator en voldoen aan specifieke voorwaarden om spoofing zoveel mogelijk uit te sluiten (zie vraag “Wat zijn de voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om  om van de uitzonderingen voorzien in het spoofing koninklijk besluit te kunnen genieten?”).

Voor nomadische VoIP- oproepen is het nomadisch gebruik van telefoonnummers occasioneel ten opzichte van het gebruik van deze nummers voor oproepen vanuit België.

 

Naar boven