Je hebt recht op:

 • een gespecificeerde basisfactuur die je om de drie maanden gratis ontvangt;
 • een gratis meer gespecificeerde factuur, op verzoek. Die laatste verstrekt het overzicht van jouw oproepen en jouw internetgebruik. Je kunt die factuur opvragen wanneer je niet akkoord gaat met het bedrag dat je moet betalen.

Jouw factuur:

 • moet duidelijk verwijzen naar de tariefvergelijker;
 • moet vermelden of het contract voor bepaalde of onbepaalde duur gesloten is en, afhankelijk van het geval, op welke datum er geen restwaarde meer betaald moet worden voor de eindapparatuur die gebonden is aan het inschrijven, of de datum vanaf wanneer er geen opzeggingsvergoeding meer verschuldigd is (in het geval van een contract van bepaalde duur);
 • moet, in het geval van het aanbieden van een internettoegang, ten minste éénmaal per jaar, leesbaar en expliciet, de aangeboden faciliteiten vermelden voor het behoud van het e-mailadres na de beëindiging van de overeenkomst.
 • Elke factuur moet het “Easy Switch”-nummer vermelden, dat nuttig is bij het overstappen naar een andere vaste operator.

Wat moet er op mijn telecomfactuur staan?

De basisfactuur moet twee delen bevatten:

 • de samenvatting met daarin het totaal te betalen bedrag voor de periode van de factuur;
 • het overzicht met: 
  • de verschillende dienstcategorieën (hou er rekening mee dat de wetgever soms een bundel van diensten (bv. Internet+TV) ziet als één dienstcategorie),
  • het aantal keren dat een eenheidstarief voor een dergelijke soort van dienst is aangerekend (bijvoorbeeld: 45 minuten aan mobiele gesprekken, 118 GB data),
  • het totale aangerekende bedrag per dienstcategorie,
  • de eventueel toepasselijke kortingen,
  • het te betalen totaal.

Sommige nummers worden niet op de factuur vermeld, zoals de nummers van de helpdesk of van de hulpdiensten.

Naar boven