Los van een gezamenlijk aanbod van een dienst en een toestel (zie verder) is een gebundeld aanbod of “bundel” een commercieel aanbod waarin minstens twee aparte telecommunicatiediensten vervat zijn. De bundel kan dus uit twee, drie, vier of zelfs vijf verschillende telecommunicatiediensten bestaan: vaste telefonie, internet, analoge, digitale televisie of televisie via applicaties, mobiele telefonie of slechts enkele van deze diensten. Daarbij komt nu ook de mogelijkheid om verschillende mobiele abonnementen erbij te nemen. . 

Je zult ondertussen al begrepen hebben dat er geen eensluidend antwoord is op de vraag “Is het voordeliger om een gebundeld aanbod te nemen?”.

Wij raden aan om aan de volgende punten aandacht te schenken om te weten of de gekozen bundel voor jou een gepaste oplossing is:

Aspecten i.v.m. inbegrepen diensten: 

  • Voldoet de bundel aan jouw behoeften: aantal en soort van inbegrepen diensten? 
  • Heb je alle onderdelen van die bundel nodig? Is een lagere prijs voor jou reden genoeg om een bundel met 4 onderdelen te nemen in plaats van een met 3? 
  • Stemmen het soort van inbegrepen communicatie, het soort van televisie, het soort van internetaansluiting, inbegrepen snelheid en volume enz. overeen met jouw gebruikspatroon wat telecommunicatie betreft? 
  • Voldoen de specificaties van de bundel aan de behoeften van jouw gezin: aantal mobiele abonnementen? Specifieke eigenschappen van die abonnementen? 

Financiële aspecten:

  • Maak de afweging tussen jouw wens om slechts één factuur te hebben en het bedrag van die factuur; 
  • Als je gedurende een aantal maanden tariefkortingen kunt genieten, ga dan na welk bedrag er per maand betaald zal moeten worden na afloop van die promotieperiode; 
  • Ga ook na of je van een promotie kunt profiteren voor de installatie, de activering, de huur of aankoop van het materiaal.

Let wel: de operator moet de duur van het contract preciseren waarop je moet intekenen om de promotie te genieten (dit contract mag niet langer duren dan 24 maanden). 

Als de promotie het voordeel van een gratis toestel of van een toestel tegen verminderde prijs, gekocht bij de operator omvat, moet de operator een terugbetalingstabel bij het contract voegen. In die tabel moet de operator voor elke maand van de looptijd van het contract een bedrag vermelden dat je moet betalen als je het contract opzegt

Voor een doorsneegebruiker is het nogal moeilijk om de verschillende bundels die op de particuliere markt bestaan te vergelijken omdat ze elk specifieke eigenschappen hebben. 
Het BIPT heeft daarom een tool ingevoerd zodat je die kunt vergelijken op basis van objectieve criteria: de prijsvergelijker.  

Naar boven