De gebruikers van bestaande of toekomstige prepaid kaarten waarmee mobiele elektronische-communicatiediensten kunnen worden gebruikt (telefoneren, op het internet gaan, sms’en versturen, enz.) moeten geïdentificeerd worden. Het gaat hier om een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld.

Wanneer moet men zich identificeren? 

Je kunt je identificeren op het ogenblik van de aankoop van de prepaid kaart (bijvoorbeeld in een verkooppunt) of later (bijvoorbeeld als je de prepaid kaart koopt in een verkooppunt dat niet de mogelijkheid heeft om je te identificeren). In dat geval moet je je later identificeren via de website van de operator.

De identificatiemethode(s) bepalen die door jouw operator worden aangeboden. 

Elke operator die prepaid kaarten verkoopt moet zijn klanten minstens een van de methodes aanbieden die door de reglementering worden beoogd en hieronder worden voorgesteld.

Jouw operator zal je inlichten over de identificatiemethode(s) die hij aanbiedt.

Identificatie in een verkooppunt 

Zich al of niet identificeren in een verkooppunt

Na identificatie in het verkooppunt (al dan niet van de operator) waar je de prepaid kaart koopt, kan je vertrekken met een kaart die geactiveerd is of die snel geactiveerd zal worden (afhankelijk van de tijd die de operator nodig heeft om de betrouwbaarheid te bevestigen van de gegevens die je aan het verkooppunt hebt bezorgd).

Je kunt altijd ervoor opteren om je niet te identificeren in een verkooppunt. In dat geval zal je de prepaid kaart echter niet kunnen kopen of zal ze niet geactiveerd worden en zal je zelf voor de identificatie moeten zorgen door middel van een identificatiemethode op afstand (online bijvoorbeeld) om de kaart te activeren.

Welke identiteitsdocumenten moeten in het verkooppunt worden voorgelegd? 

Je moet je in het verkooppunt identificeren door een geldig identificatiedocument voor te leggen. Met name de volgende documenten worden beschouwd als geldige identificatiedocumenten:

Je moet altijd het origineel van het identiteitsdocument voorleggen (geen kopie) en dat document moet leesbaar en rechtsgeldig zijn. Als dat niet zo is, moet de operator het document weigeren.

Je moet weten dat de reglementering bepaalt dat het verkooppunt een kopie mag maken van jouw identificatiedocumenten, maar dat het geen identificatiegegevens of -documenten mag bewaren, die dus worden doorgestuurd naar het centrale computersysteem van de operator. 

Moet ik mijn pincode intikken? 

Bij elektronische aflezing van de Belgische identiteitskaart kan het verkooppunt je vragen om de pincode van die identiteitskaart in te tikken. Als dat wordt gevraagd maar je dat niet wilt doen, kan het verkooppunt weigeren om jou de prepaid kaart te verkopen of je enkel een niet-geactiveerde prepaid kaart  verkopen.

Online-identificatie en elektronische ondertekening door middel van de elektronische identiteitskaart 

Je kunt je identificeren door de verbinding te maken met een internetapplicatie van de operator of door een document van de operator elektronisch te ondertekenen. Deze methode vergt het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de invoering van een pincode.

Aanbieder van een identificatiedienst

Jouw operator kan je ook identificeren op basis van een account die reeds bestond of die aangemaakt moet worden bij een aanbieder van een identificatiedienst waarvoor je identiteit al nagegaan is. Met andere woorden: je identificeert je bij een aanbieder van een identificatiedienst, doorgaans online, en deze aanbieder zal jouw identificatiegegevens aan je operator bezorgen.

Alvorens zijn identificatiedienst te kunnen aanbieden, moet de aanbieder van identificatiediensten een soortgelijke toepassing hebben ontwikkeld die de toegang tot een digitale toepassing van de overheidsdiensten mogelijk maakt en deze soortgelijke toepassing moet zijn goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

Betaalverrichting online 

Je kunt je identificeren door online een prepaid kaart te kopen of te herladen of door met een debet- of kredietkaart te betalen, op voorwaarde dat de aanbieder van betaaldiensten is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In dat geval eist de reglementering dat er een nieuwe identificatie plaatsvindt binnen 18 maanden na de betaalverrichting in verband met de prepaid kaart.

Productuitbreiding of -migratie

Als je bij de operator al ingetekend hebt op een product waarvoor je geïdentificeerd bent (je hebt bijvoorbeeld een abonnement) en je ook nog een prepaid kaart wenst te kopen of wenst over te schakelen van een postpaid formule naar een prepaid formule, zou je operator in principe in staat moeten zijn om voor de prepaid kaart jouw identificatiegegevens die werden vergaard in het kader van de postpaid formule te recupereren.

Jouw operator moet zich er echter op de ene of de andere manier van vergewissen dat de persoon die werd geïdentificeerd in het kader van de postpaid formule wel degelijk dezelfde persoon is die de activering van de prepaid kaart vraagt (bijvoorbeeld door jou te vragen een identiteitsstuk voor te leggen).

De methode voor verlenging of migratie van een product werkt niet indien de operator in het kader van een postpaid formule enkel een rechtspersoon heeft geïdentificeerd (jouw vzw, maatschappij, enz.) en deze rechtspersoon prepaid kaarten wenst te kopen. In dat geval zal de operator de natuurlijke persoon moeten identificeren die binnen de rechtspersoon de activering van de prepaid kaarten zal vragen.

Terugbetaling van het voorafbetaalde krediet 

Wanneer u van mobiele operator verandert en u behoudt uw oud nummer, dan kan u, indien u een voorafbetaalde kaart gebruikt, aan uw vorige operator vragen om het resterende krediet op uw kaart terug te betalen.

Dat verzoek moet worden ingediend tijdens de maand die volgt op de nummeroverdracht.

Het resterende krediet is het niet-gebruikte bedrag van de laatste herlaadbeurt, exclusief de bonus die u tijdens die herlaadbeurt zou hebben verkregen.

Raadpleeg de website van uw vorige operator om te weten te komen hoe dit verzoek kan worden ingediend en wat de nadere bepalingen van terugbetaling zijn.

Uw vorige operator kan u in elk geval € 5 aan administratieve kosten factureren voor de verrichting.

Dit bedrag is niet onderworpen aan btw. 

Verificatie door de operator van de meegedeelde identificatiegegevens 

Bij sommige operatoren kun je je identificeren door jouw identificatiegegevens mee te delen (ten minste je naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, alsook je woonplaats) via de communicatiekanalen die deze heeft ingesteld (bijvoorbeeld via een onlineformulier). Na verificatie van die gegevens zal de operator jouw simkaart toesturen en activeren.

Naar boven