Professionele radiogebruikers kunnen door middel van een aanvraagformulier een vergunning aanvragen, waarmee ze na toekenning ervan gemachtigd zijn hun radioapparatuur te gebruiken. 

Onder dit professionele gebruik vallen verschillende toepassingen die, afhankelijk van de geldende wettelijke bepalingen, op verschillende manieren gefactureerd worden. Indien u een idee wenst te krijgen van de kostprijs van een vergunning kan u steeds gebruik maken van onze simulator. 

De doorlooptijd voor de behandeling van het dossier bedraagt minimaal 1 dag voor de dringende dossiers, tot enkele weken voor de behandeling van zeer grote dossiers. Bij laattijdig indien van het dossier wordt evenwel een verhoogde dossierkost aangerekend, waardoor het interessanter is om ruim op tijd uw aanvraag in te dienen. 

U vindt in de tabbladen rechts per toepassing een overzicht met het aanvraagformulier, het simulatorbestand, evenals de contactgegevens waarmee u de dienst radiovergunningen kunt contacteren.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipse Building C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

Indien u over wenst te gaan tot opzeg van de reeds bestaande vergunning kan dit op volgende manier:

Werkwijze om opzeg te doen

Er moet steeds schriftelijk een opzeg worden gedaan.

  • Per post

Ook al volstaat een eenvoudige brief, toch wordt aanbevolen om via een aangetekende brief een opzeg te doen.

Het afgiftebewijs daarvan vermeldt immers de exacte datum van verzending die niet altijd meer vermeld staat op de klassieke zendingen.

  • Via e-mail

In dit geval moet de e-mail elektronisch ondertekend worden.

In elk geval moet de ondertekenaar een naar behoren bevoegd persoon zijn.

In aanmerking genomen datum

  • Voor opzeg per brief

De datum van Bpost (of van elke andere postbezorgingsmaatschappij). Bij gebrek aan een datum of bij onleesbare datum, wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst door het BIPT.

  • Voor opzeg via mail

De datum van ontvangst van de mail.

  • Latere datum

In beide gevallen is het mogelijk om te vragen om een vergunning op een latere datum te annuleren.

Terugbetaling

  • Rechten

De terugbetaling gebeurt naar rata van het aantal resterende dagen via een creditnota. Er blijft een minimum van 30 dagen verschuldigd.

De terugbetaling is niet van toepassing voor de vergunningen van de 7e categorie.

Voor een tijdelijke vergunning is een volledige terugbetaling van het recht mogelijk indien uiterlijk op de vooravond van de geplande aanvangsdatum van het evenement opzeg wordt gedaan.

  • Dossierrechten

De dossierrechten worden in geen enkel geval terugbetaald.

Vergunningstitels

De vergunningstitels vervallen wanneer daadwerkelijk opzeg is gedaan en kunnen bijgevolg vanaf dan niet langer gebruikt worden.

Apparatuur

  • De bestemming die wordt gegeven aan de buiten dienst gestelde apparatuur moet worden meegedeeld aan het BIPT.
  • Indien ze wordt bijgehouden voor later gebruik, moet een houdersvergunning worden aangevraagd.

Naar boven