Aken, vrachtschepen of plezierboten ... de internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van vaartuigen uitgerust met een radio verplicht een stationsvergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Wie deze installatie bedient, moet houder zijn van een certificaat. Deze vergunningen en certificaten worden afgegeven door het BIPT.

De vergunningen voor walstations worden afgeleverd door de dienst private vergunningen, net als vergunningen voor toestellen die niet gelinkt zijn aan een vaartuig.

Certificaten

Elke gebruiker van een radiostation dat uitzendt in de maritieme radiobanden moet houder zijn van een bedieningscertificaat voor scheepsstations.

Het BIPT heeft de taak de examens te organiseren die toegang verlenen tot de bedieningscertificaten voor scheepsstations.  De examens om een VHF- en SRC-certificaat te behalen worden op computer afgenomen in de lokalen van het BIPT. De GMDSS-examens worden door het BIPT georganiseerd in de lokalen van de instellingen waar de voorbereidende opleiding wordt gegeven.

Stationsvergunning

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van vaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Deze vergunning wordt afgegeven door het BIPT, dat enkel bevoegd is voor vaartuigen die ingeschreven zijn in België of die onder de Belgische vlag varen.

Contact

De dienst Maritiem staat ter beschikking voor al jouw vragen:

BIPT dienst BMR
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
maritime@bipt.be

Tel : +32 (0)2 226 88 57 van 9.00 u tot 12.00 u
Fax : +32 (0)2 226 89 85

Naar boven