De radionetwerken zijn bestemd voor communicatie tussen mobiele en/of draagbare stations via eventueel een basisstation door middel van spraak of datatransmissie.

Voorbeelden:

  • Een taxibedrijf dat zijn voertuigen informatie verstrekt over ritten.
  • Walkietalkies die worden gebruikt om een evenement of werf in goede banen te leiden.
  • Controle van afstandsbediende kranen.
  • Piepersystemen gebruikt in ziekenhuizen.

Om deze communicatiemiddelen te kunnen gebruiken zonder vervelende storingen te veroorzaken dient een specifieke frequentie te worden toegekend aan elke gebruiker. Daartoe moet een vergunning worden gevraagd aan het BIPT. De basis hiervoor wordt gevormd door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Om de controle ter plaatse van de technische kenmerken mogelijk te maken moet de vergunning zich in de buurt van het gebruikte toestel bevinden.

Aanvragen voor het tijdelijke of definitieve gebruik van radionetwerken moeten via het daartoe bestemde formulier worden ingediend.

Het is aanbevolen om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen om verhoogde dossierkosten voor een laattijdige aanvraag te vermijden.

Voor alle aanvragen voor vergunningen met een mogelijke impact op de luchtvaart (zoals bijvoorbeeld het gebruik van luchtvaartfrequenties) dient het BIPT een advies te bekomen van de luchtvaartinstanties, met name het Directoraat Luchtvaart, skeyes en Defensie. 

Om ons in staat te stellen deze adviezen tijdig te bekomen dienen aanvragen voor toepassingen met een mogelijke impact op de luchtvaart daarom ten laatste twee weken voor de gewenste ingangsdatum van gebruik aan het BIPT - Dienst Private Vergunningen te worden overgemaakt. 

Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd kunnen wij niet garanderen dat de vergunning tijdig zal kunnen worden afgeleverd. Het afleveren van een vergunning gebeurt bovendien steeds onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de technische analyse van het dossier.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

This webpage is part of an EU quality network

Laatst bijgewerkt op 20/06/2024

Naar boven