Voor kleine evenementen wordt het “aanvraagformulier voor het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van private radiocommunicaties” gebruikt.

Bij grote evenementen (Grote Prijs Formule 1, Tour de France, …) zet het BIPT een speciale structuur op die een optimaal beheer van de frequenties mogelijk maakt. 

Er staan specifieke formulieren ter beschikking van de deelnemers en organisatoren. Bij grote evenementen waar ook satellietverbindingen worden gebruikt kan men het aanvraagformulier “grote evenementen” gebruiken. Bij kleinere evenementen gebruikt men best het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van private radiocommunicaties.

Er wordt dan wel gevraagd om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen maar soms moet voor het beheer ervan worden gewacht totdat alle aanvragen binnen zijn omdat bij de toekenning van frequenties voorrang wordt gegeven aan de organisatoren en de concurrenten en de bijkomstige activiteiten dus achteraf worden behandeld.

Draadloze microfoons met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 50 mW in de volgende frequentiebanden mogen zonder vergunning worden gebruikt:

  • 202-209 MHz,
  • 518-526 MHz,
  • 534-542 MHz, (behalve in de provincie Henegouwen)
  • 854-862 MHz, (behalve in de provincie West-Vlaanderen) (het is verboden om nieuwe apparatuur aan te schaffen in deze frequentieband)
  • 863-865 MHz, (10 mW max)
  • 1795-1.800 MHz,

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

Naar boven