Als u uw factuur niet heeft betaald, moet de operator u verwittigen vooraleer de diensten stop te zetten. 

De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen mogen niet hoger liggen dan 10 euro.

Let op: een herinneringsSMS, die een operator u zou sturen, kan ook gelden als een schriftelijke herinnering.

De operator kan ook interesten aanrekenen op het laattijdig betaalde bedrag. Die mogen niet hoger zijn dan de wettelijke interesten

Op niet betaalde bedragen voor een tv-dienst zijn andere regels (buiten de telecomwet) van toepassing. De operator kan voor de eerste herinnering, herinneringskosten en interesten mogelijk andere voorwaarden toepassen.

Voordat de dienst volledig stopgezet wordt, moet de operator u in bepaalde gevallen zonder meerkost een beperkte dienst geven.  

  • Gaat het om een operator die u een telefoonnummer levert? 

In dat geval moet u nog steeds minstens de nooddiensten kunnen bellen.

Een mobiele operator kan in plaats van deze beperkte dienst ook het abonnement omzetten naar een formule met een voorafbetaalde kaart.

  • Gaat het om een operator die u een vaste internetdienst levert?  

Deze internetprovider moet u nog toegang geven aan een up- en downloadsnelheid, die even hoog is als de snelheid die u nog krijgt, wanneer uw inbegrepen internetvolume is opgebruikt. 

Indien zoiets niet is voorzien, mag de snelheid teruggebracht worden naar 256 kilobit per seconde.

De beperkte dienst is een tussenstap. De operator moet deze maar zo lang aanhouden als nodig om de verschuldigde betaling snel te ontvangen.

De operator kan de beperkte dienst niet instellen als u een bedrag betwist. Voorwaarde is wel dat u het niet-betwiste deel op tijd betaalt. 

Om na een onderbreking van de diensten opnieuw een normale dienstverlening in te stellen kan de operator u maximaal 30 euro aanrekenen. 

Tot slot: in geval van fraude of aanhoudende niet-betaling (bv. tweede wanbetaling na een eerdere onderbreking van de dienst in hetzelfde jaar) kan de operator alle diensten onmiddellijk stopzetten.

This webpage is part of an EU quality network

Naar boven