Naar aanleiding van het besluit betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep van 29 juni 2018 bepaalt de CRC de tarieven die de kabeloperatoren mogen aanrekenen aan de concurrerende operatoren die gebruikmaken van hun wholesalediensten.

De definitieve CRC-besluiten hieromtrent, werden aangenomen op 26 mei 2020. Het besluit met betrekking tot het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (waarvoor het BIPT bevoegd is), is beschikbaar hieronder.
Deze betreffende de Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige gebieden, zijn beschikbaar op de websites van respectievelijk de VRM, de CSA en Medienrat.

Naar boven