Dit besluit is een maatregel ter uitvoering van de CRC-beslissing van 29 juni 2018 met betrekking tot de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep wat betreft het deel dat onder de bevoegdheid van het BIPT valt en detailleert de verplichting die door de CRC is opgelegd van een controle van de prijzen voor de wholesalediensten waarvan de verstrekking opgelegd is aan de kabelnetwerkoperatoren (Brutélé, Voo NV en Telenet). Deze prijscontrole bestaat in de verplichting om “billijke” prijzen te hanteren.

De betrokken wholesalediensten zijn de centrale toegang tot de kabelnetten (Bitstreamtoegang) et de toegang tot het digitale- en analoge-tv-aanbod van de kabeloperatoren

Naar boven