Operatoren moeten termijnen respecteren voor het overdragen van telefoonnummers. Indien deze niet worden gerespecteerd heeft u recht op compensatie. De hoogte van de compensatie hangt af van het type aansluiting en de opgelopen vertraging.

Wanneer kan u compensatie krijgen?

In grote lijnen wanneer de nummeroverdracht meer dan één werkdag later voltooid werd dan oorspronkelijk gepland. Het precieze moment vanaf wanneer u recht heeft op compensatie hangt af van uw hoedanigheid als klant (privé-persoon of rechtspersoon) en van het feit of u een specifieke datum koos om het nummer over te dragen of wenste dat het nummer zo snel mogelijk werd overgedragen.

Aan wie kan u compensatie vragen?

U moet zich richten tot uw nieuwe operator om de compensaties aan te vragen. Hij keert de compensatie uit ook al is hij niet noodzakelijk verantwoordelijk geweest voor de vertraging.

Let op: aanvragen voor compensatie moeten steeds worden ingediend binnen een termijn van 6 maanden na de aanvraag om het nummer over te dragen.

Wie kan compensatie vragen?

In principe kan enkel de abonnee compensatie vragen. De abonnee is de titularis van het nummer volgens het contract.

Hoeveel bedraagt de compensatie?

Afhankelijk van het geval: 3 euro of 5 euro per dag vertraging en per overgedragen nummer

Hoe gebeurt de uitbetaling van de compensatie?

De uitbetaling van de compensatie gebeurt typisch via de factuur of specifiek voor mobiele prepaid-diensten via belkrediet.

Naar boven