Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Operatoren moeten termijnen respecteren voor het overdragen van telefoonnummers. Indien deze niet worden gerespecteerd heeft u recht op compensatie. De hoogte van de compensatie hangt af van het type aansluiting en de opgelopen vertraging.

Wanneer kan u compensatie krijgen?

In grote lijnen wanneer de nummeroverdracht meer dan één werkdag later voltooid werd dan oorspronkelijk gepland. Het precieze moment vanaf wanneer u recht heeft op compensatie hangt af van uw hoedanigheid als klant (privé-persoon of rechtspersoon) en van het feit of u een specifieke datum koos om het nummer over te dragen of wenste dat het nummer zo snel mogelijk werd overgedragen.

Aan wie kan u compensatie vragen?

U moet zich richten tot uw nieuwe operator om de compensaties aan te vragen. Hij keert de compensatie uit ook al is hij niet noodzakelijk verantwoordelijk geweest voor de vertraging.

Let op: aanvragen voor compensatie moeten steeds worden ingediend binnen een termijn van 6 maanden na de aanvraag om het nummer over te dragen.

Wie kan compensatie vragen?

In principe kan enkel de abonnee compensatie vragen. De abonnee is de titularis van het nummer volgens het contract.

Hoeveel bedraagt de compensatie?

Afhankelijk van het geval: 3 euro of 5 euro per dag vertraging en per overgedragen nummer

Hoe gebeurt de uitbetaling van de compensatie?

De uitbetaling van de compensatie gebeurt typisch via de factuur of specifiek voor mobiele prepaid-diensten via belkrediet.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven