De kortingen zijn vastgelegd in artikel 38 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

In de volgende tabel worden verschillende hypothesen samengevat:

Categorieën van begunstigden Enige korting bij de installatie Maandelijkse kortingen
  Aansluiting op de vaste telefoon Abonnement Gesprekken (vast, gebundelde aanbieding bij de operator van het abonnement) Totaal van de kortingen (max. per maand)
65-plussers, personen met handicap, gehoorgestoorden, personen die laryngectomie hebben ondergaan, militaire blinden 50% van de normale prijs Vast, internet of gebundelde aanbieding 40% (max. € 8,4) € 3,1* € 11,5
Ontvanger van een leefloon  / Internet : 40 %
(max. € 8,4)
€ 3,1

€ 11, 5 (indien internet)

of € 3,1

* NB: als u het abonnement en de communicatie aan twee verschillende operatoren betaalt, verleent alleen de operator die de communicatie levert een korting op de gesprekken voor maximaal € 11,5. 

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociaal telefoontarief te voldoen, dan moet u uw aanvraag indienen bij de operator van uw keuze (zonder documenten bij te voegen), via een van de aanspreekpunten.

Indien niet automatisch kan worden vastgesteld dat u daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet, zult u na indiening van uw aanvraag bij de operator van uw keuze een brief ontvangen van het BIPT waarin het u vraagt naar bepaalde documenten die nodig zijn voor de administratieve behandeling.

Naar boven