• Raadpleging betreffende het gebruik van de 26 GHz-band voor 5G

  Publicaties › Raadpleging -
  De raadpleging heeft tot doel om: het bestaan van een vraag naar de 26GHz-band op de markt in België te schatten; de richting te bepalen voor de migratie van de bestaande straalverbindingen in de 26GHz-band; de richting te bepalen voor het toekomstige regelgevingskader voor de 26GHz-band. Werkwijze om te antwoorden: Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 Aan: consultation.sg@bipt.be Onderwerp: “Consult-2019-B4” Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek (02 226 88 11)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Raadpleging betreffende de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang

  Publicaties › Raadpleging -
  Dit ontwerpbesluit betreft de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang. Het BIPT legt zijn analyse alsook de gepaste remedies ter raadpleging voor. Manier van antwoorden op deze raadpleging : Antwoordtermijn: tot 29 mei 2019 Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be   Onderwerp: CONSULT-2019-B3 Aanspreekpunt: Vincent HANCHIR, hoofdeconoom - +32 2 226 87 78 Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 24 maart 2019 met betrekking tot de uitbreiding van de voorraad aan 0800-nummers

  Publicaties › Raadpleging -
  Het BIPT organiseert een raadpleging over de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers. Het BIPT als beheerder van het nummerplan moet ervoor zorgen dat het nummerplan zo efficiënt en doelmatig mogelijk wordt beheerd. In dit kader wordt in de raadpleging uitgelegd dat het BIPT zich zorgen maakt over de beschikbare voorraad aan 0800- nummers. Acht mogelijke opties om dit te verhelpen worden beschreven. Het BIPT is wel voorstander van de opties die efficiëntie-verhogend zijn in plaats van nummerplanwijzigingen door te voeren. Deze raadpleging beoogt om terugkoppeling te krijgen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen om de meest optimale oplossing te kiezen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zijn verdere acties vereist onder de vorm van of wijzigingen van het KB betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers van 27 april 2007, of nieuwe MB’s en of Besluiten van de Raad. Dit document introduceert en beschrijft de problematiek. Het omvat een aantal specifieke vragen die de belanghebbenden worden gevraagd te beantwoorden. Antwoordtermijn: 8 mei 2019.
 • Pre-consultatie van de Proximus referentieaanbieding “PRIO”

  Publicaties › Raadpleging -
  Proximus heeft een nieuw referentieaanbod samengesteld betreffende de IP-interconnectie en heeft dat voorgelegd aan het BIPT in het kader van de toegangs- en transparantieverplichting waarvan sprake in het besluit van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie. Op 20 februari 2019 lanceert het BIPT de voorafgaande raadpleging van dat referentieaanbod. De documenten die ter voorafgaande raadpleging worden voorgelegd, betreffen “VoIP Interconnection offer”, “Annex 2: Pricing” en “Annex 3: Planning and Operations”. Indien er informatie ontbreekt in deze documenten vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en ook het BIPT hiervan op de hoogte te brengen. Deze stap moet het BIPT in staat stellen om reacties en eventuele opmerkingen van de begunstigden te ontvangen die nodig zijn om op basis van het ontwerp van referentieaanbod een formeel besluit op te stellen over het ontwerp met raadpleging. De reacties op de pre-consultatie worden verwacht tegen uiterlijk 13 maart 2019 via het adres consultation.sg@bipt.be. De respondenten worden verzocht om erop toe te zien dat het onderwerp van antwoord ten minste de verwijzing « CONSULT-2019-B2 » bevat
 • Vordering tot schorsing en nietigverklaring vanwege 3STARSNET van 15 februari 2019 tegen het besluit van 7 december 2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie

  Publicaties › Raadpleging -
  Vordering tot schorsing en nietigverklaring vanwege 3STARSNET van 15 februari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 7 december 2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie
 • Pre-consultatie van de Proximus referentieaanbieding “Bitstream Multicast”

  Publicaties › Raadpleging -
  Proximus heeft een nieuw (beperkt) referentieaanbod opgesteld en voorgelegd aan het BIPT aangaande “Bitstream Multicast” naar aanleiding van de desbetreffende toegangs- en transparantieverplichting uit het CRC besluit van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep. Op 14 februari 2019 start het BIPT de pre-consultatie van dit ontwerp van referentieaanbieding. De documenten die worden voorgelegd ter pre-consultatie, betreffen enkel de “Main Body” en de “Annex 2: Technical specifications”. Volgens Proximus, is het op dit moment niet mogelijk om een voldoende gedetailleerde en volledige referentieaanbieding op te stellen omwille van de afwezigheid van een concrete vraag. Indien er informatie ontbreekt in deze documenten, vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en het BIPT hier eveneens van op de hoogte te brengen. De termijn voor de pre-consultatie van de referentieaanbiedingen bedraagt 4 weken en loopt tot 14 maart 2019. Deze stap moet het BIPT in staat stellen om een eerste reactie met eventuele opmerkingen van begunstigden te krijgen en om na te gaan of, op basis van het ontwerp van referentieaanbieding, een formeel besluit over het ontwerp met consultatie wordt aangevat. Respondenten worden verzocht ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie « CONSULT-2019-B1 » bevat en dit te sturen naar consultation.sg@bipt.be.
 • Consultatie van 8 februari 2019 betreffende het besluit betreffende de toekenning aan E-BO Enterprises van voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties op de windmolenparken gelegen in de Belgische economische zone in de Noordzee en betreffende de aanpassing van de financiële voorwaarden in het besluit van 21 oktober 2013

  Publicaties › Raadpleging -
  Dit besluit betreft de uitbreiding van gebruiksrechten die aan -BO Enterprises toegekend werden alsmede de aanpassing van de financiële voorwaarden voor de andere windmolenparken op de Noordzee. Antwoordtermijn: tot 8 maart 2019 Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be Onderwerp: “Consult-2019-A8“ Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 226 88 18 Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Raadpleging van 22 januari 2019 betreffende het besluit met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband

  Publicaties › Raadpleging -
  De beslissing van de Raad van het BIPT van 7 mei 2015 kende gebruiksrechten toe aan Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied. Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 24 maart 2009, wordt het besluit van het BIPT van 7 mei 2015 uitgebreid met de gemeenten Beveren (PC 9120) en Zelzate (PC 9060).  Antwoordtermijn: tot 15 februari 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-A9“) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818. Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Pre-consultatie van de Proximus referentieaanbieding “Bitstream GPON”

  Publicaties › Raadpleging -
  Op 22 januari 2019 start het BIPT de pre-consultatie van het ontwerp van referentieaanbieding van Proximus voor Bitstream GPON . Via het Besluit van 29 juni 2018 aangaande de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep heeft het BIPT aan Proximus de publicatie van deze nieuwe of aangepaste referentieaanbiedingen opgelegd. De termijn voor de pre-consultatie van de referentieaanbiedingen bedraagt 4 weken en loopt tot 19 februari 2019. Deze stap moet het BIPT in staat stellen om een eerste reactie met eventuele opmerkingen van begunstigden te krijgen en om na te gaan of, op basis van het ontwerp van referentieaanbieding, een formeel besluit over het ontwerp met consultatie wordt aangevat. Respondenten worden verzocht ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie « CONSULT-2019-A3 » bevat en dit te sturen naar consultation.sg@bipt.be.
 • Pre-consultatie van de Telenet referentieaanbieding “Bitstream coax en doorverkoop van televisiediensten”

  Publicaties › Raadpleging -
  Op 22 januari 2019 zal het BIPT de pre-consultatie starten van het ontwerp van referentieaanbieding van Telenet voor Bitstream coax en doorverkoop van televisiediensten. Via het Besluit van 29 juni 2018 aangaande de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep heeft het BIPT aan Telenet de publicatie van deze nieuwe of aangepaste referentieaanbiedingen opgelegd. De termijn voor de pre-consultatie van de referentieaanbiedingen bedraagt 4 weken en loopt tot 19 februari 2019. Deze stap moet het BIPT in staat stellen om een eerste reactie met eventuele opmerkingen van begunstigden te krijgen en om na te gaan of, op basis van het ontwerp van referentieaanbieding, een formeel besluit over het ontwerp met consultatie wordt aangevat. Respondenten worden verzocht ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie « CONSULT-2019-A4 » bevat en dit te sturen naar consultation.sg@bipt.be.Update 30/01/2019 : toevoeging van bijlage « Telenet financial terms for adding a TV channel »
Naar boven