Proximus heeft een nieuw referentieaanbod samengesteld betreffende de IP-interconnectie en heeft dat voorgelegd aan het BIPT in het kader van de toegangs- en transparantieverplichting waarvan sprake in het besluit van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie.

Op 20 februari 2019 lanceert het BIPT de voorafgaande raadpleging van dat referentieaanbod.

De documenten die ter voorafgaande raadpleging worden voorgelegd, betreffen “VoIP Interconnection offer”, “Annex 2: Pricing” en “Annex 3: Planning and Operations”.

Indien er informatie ontbreekt in deze documenten vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en ook het BIPT hiervan op de hoogte te brengen.

Deze stap moet het BIPT in staat stellen om reacties en eventuele opmerkingen van de begunstigden te ontvangen die nodig zijn om op basis van het ontwerp van referentieaanbod een formeel besluit op te stellen over het ontwerp met raadpleging.

De reacties op de pre-consultatie worden verwacht tegen uiterlijk 13 maart 2019 via het adres consultation.sg@bipt.be. De respondenten worden verzocht om erop toe te zien dat het onderwerp van antwoord ten minste de verwijzing « CONSULT-2019-B2 » bevat

Naar boven