Proximus heeft een nieuw (beperkt) referentieaanbod opgesteld en voorgelegd aan het BIPT aangaande “Bitstream Multicast” naar aanleiding van de desbetreffende toegangs- en transparantieverplichting uit het CRC besluit van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep.

Op 14 februari 2019 start het BIPT de pre-consultatie van dit ontwerp van referentieaanbieding. De documenten die worden voorgelegd ter pre-consultatie, betreffen enkel de “Main Body” en de “Annex 2: Technical specifications”.

Volgens Proximus, is het op dit moment niet mogelijk om een voldoende gedetailleerde en volledige referentieaanbieding op te stellen omwille van de afwezigheid van een concrete vraag.

Indien er informatie ontbreekt in deze documenten, vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en het BIPT hier eveneens van op de hoogte te brengen.

De termijn voor de pre-consultatie van de referentieaanbiedingen bedraagt 4 weken en loopt tot 14 maart 2019.

Deze stap moet het BIPT in staat stellen om een eerste reactie met eventuele opmerkingen van begunstigden te krijgen en om na te gaan of, op basis van het ontwerp van referentieaanbieding, een formeel besluit over het ontwerp met consultatie wordt aangevat.

Respondenten worden verzocht ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie « CONSULT-2019-B1 » bevat en dit te sturen naar consultation.sg@bipt.be. 

Naar boven