Dit besluit betreft de uitbreiding van gebruiksrechten die aan -BO Enterprises toegekend werden alsmede de aanpassing van de financiële voorwaarden voor de andere windmolenparken op de Noordzee.

Antwoordtermijn: tot 8 maart 2019

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: “Consult-2019-A8“

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 226 88 18

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven