Het BIPT organiseert een raadpleging over de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers.

Het BIPT als beheerder van het nummerplan moet ervoor zorgen dat het nummerplan zo efficiënt en doelmatig mogelijk wordt beheerd.

In dit kader wordt in de raadpleging uitgelegd dat het BIPT zich zorgen maakt over de beschikbare voorraad aan 0800- nummers.

Acht mogelijke opties om dit te verhelpen worden beschreven.

Het BIPT is wel voorstander van de opties die efficiëntie-verhogend zijn in plaats van nummerplanwijzigingen door te voeren.

Deze raadpleging beoogt om terugkoppeling te krijgen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen om de meest optimale oplossing te kiezen.

Afhankelijk van de gemaakte keuzes zijn verdere acties vereist onder de vorm van of wijzigingen van het KB betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers van 27 april 2007, of nieuwe MB’s en of Besluiten van de Raad.

Dit document introduceert en beschrijft de problematiek. Het omvat een aantal specifieke vragen die de belanghebbenden worden gevraagd te beantwoorden.

Antwoordtermijn: 8 mei 2019.

Naar boven