De raadpleging heeft tot doel om:

  • het bestaan van een vraag naar de 26GHz-band op de markt in België te schatten;
  • de richting te bepalen voor de migratie van de bestaande straalverbindingen in de 26GHz-band;
  • de richting te bepalen voor het toekomstige regelgevingskader voor de 26GHz-band.

Werkwijze om te antwoorden:

  • Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019
  • Via e-mail
  • Onderwerp: “Consult-2019-B4”

Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek (02 226 88 11).

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.


 

Naar boven