De beslissing van de Raad van het BIPT van 7 mei 2015 kende gebruiksrechten toe aan Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied. Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 24 maart 2009, wordt het besluit van het BIPT van 7 mei 2015 uitgebreid met de gemeenten Beveren (PC 9120) en Zelzate (PC 9060). 

Antwoordtermijn: tot 15 februari 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-A9“)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven