In dit ontwerpbesluit worden de herziening van de enige heffingen en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbieding Bitstream GPON van Proximus voorgelegd voor publieke consultatie.

U vindt hier een geanonimiseerde versie van het gebruikte kostenmodel.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 29 april 2022 2 mei 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2022-B8 
  • Aanspreekpunten: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96)  
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven