Een margin squeeze (ook "wurgprijzen" of "price squeeze" genoemd) kan zich voordoen wanneer een verticaal geïntegreerde onderneming tussen de prijs van haar wholesalediensten en de prijs van haar retaildiensten een verschil vastlegt dat onvoldoende is om de kosten, die specifiek zijn voor de retailmarkt, te dekken. In 2007 heeft het BIPT richtsnoeren aangenomen in verband met de beoordeling van margin squeezes.

Het BIPT wenst nu nieuwe richtsnoeren aan te nemen in het licht van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan in dit domein. Met dit doel is het BIPT op 4 december 2015 overgegaan tot een consultatie betreffende een ontwerp van nieuwe richtsnoeren alsook twee bijbehorende rekenmodellen, die werden ontwikkeld voor het opsporen van eventuele margin squeezes voor retaildiensten aan particuliere klanten en kleine zakelijke gebruikers op basis van BROBA en WBA VDSL2 (shared VLAN) alsook Multicast.

In maart 2016 heeft er een tweede consultatieronde plaatsgevonden, die betrekking had op het rekenmodel dat specifiek werd ontwikkeld voor retaildiensten die verstrekt worden op basis van kabeltoegang. Thans wenst het BIPT over te gaan tot een derde en laatste consultatieronde, gerelateerd aan het rekenmodel voor het opsporen van eventuele margin squeezes betreffende retaildiensten aan grote zakelijke gebruikers, op basis van BROBA, WBA VDSL2 en NGLL. Eventuele margin squeeze zullen worden onderzocht per groothandelsmarkt, op contractbasis (“case-by-case”).

In het model zullen inkomsten en kosten worden beschouwd van zowel toegangsdiensten (voor alle lijnen van een bepaald contract) als niet-gereguleerde additionele diensten. Het voorwerp van deze consultatie betreft een rekenmodel in Excel formaat, dat werd ontwikkeld voor het opsporen van eventuele margin squeeze praktijken bij de operatoren met een sterke machtspositie, betreffende retaildiensten voor grote zakelijke gebruikers.

Antwoordtermijn: tot 12 augustus 2016

Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be

Ref. : CONSULT-2016-B7

Aanspreekpunten: Vincent Hanchir, Hoofdeconoom (02 226 87 78) en Tom Van Landeghem, Adviseur (02 226 89 40)

Naar boven