Einde 2011 stelde het BIPT Base in gebreke voor het niet leveren van de nodige inspanningen om minstens 85% van de bevolking te dekken met UMTS technologie.

Uit recente controles van het BIPT blijkt nu dat Base binnen de opgelegde termijn een dekkingspercentage van meer dan 85% bereikt heeft waardoor de administratieve procedure tegen Base kan worden stopgezet. 

Naar boven