Hoe zijn de retailmarkten voor breedband en televisie in België geëvolueerd sedert de aanneming op 29 juni 2018 door de CRC (“Conferentie van Regulatoren van de elektronische-Communicatiesector”) van het nieuwe regelgevingskader in verband met die markten? Dit verslag zal het antwoord op die vraag geven via een drieledige analyse:

  • Vooreerst een beschrijving van de algemene tendensen op de markt (aantal breedbandlijnen dat op de markt wordt aangeboden; het relatief gewicht van de verschillende toegangstechnologieën; marktaandelen van de operatoren; enz.) en van het particuliere segment ervan in het bijzonder (soorten diensten die de consument koopt; churn rate; enz.). Die verschillende aspecten zullen worden bestudeerd in hoofdstuk 3.
  • Vervolgens een onderzoek van de ontwikkeling van de prijzen en karakteristieken van de gebundelde aanbiedingen (of bundels) die door de operatoren worden aangeboden (hoofdstuk 4).
  • Ten slotte een analyse van de rol die de regulering heeft gespeeld in de evolutie van de breedband- en televisiemarkten sedert 2018 (hoofdstuk 5).
     

Naar boven