In de strijd tegen het Covid-19 virus wordt contactopvolging ("contact tracing") een belangrijk werktuig dat door de overheid wordt ingezet.  De contactopvolging start nadat je positief testte of je huisarts een sterk vermoeden heeft dat je Covid-19-positief bent.

Een medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren: via telefoon op het nummer 02 214 19 19, via e-mail, post of via sms via het nummer 8811

Je kan ENKEL VIA DEZE NUMMERS gecontacteerd worden.  Reageer niet op oproepen of berichten in verband met Covid-19 contactopvolging die van andere nummers afkomstig zijn en klik op geen enkele link die zou vermeld zijn

Er is vastgesteld dat personen met kwaadwillige intenties mensen opbellen die het nummer 02 214 19 19 op het scherm van hun telefoon zien.  Het contact center zal NOOIT vragen stellen naar uw bankgegevens, uw rijksregisternummer vragen, wat uw dagplanning is, …

Lijkt de vraagstelling u verdacht of vertrouwt u het niet: haak in.

Voor meer informatie consulteer: https://www.info-coronavirus.be 
of bel naar: 0800 14 689.

Alleen als je bent getest of symptomen vertoont bel dan eerst met je huisarts.  Na advies van je huisarts bel je met 02 214 19 19.

Hetzelfde geldt voor berichten komende van het nummer 8811: er zal u NOOIT om bankgegevens, uw rijksregisternummer, uw dagplanning, … worden gevraagd.

Bevat een bericht dat van 8811 lijkt te komen vragen voor dat soort informatie of wordt gevraagd te klikken op een internetadres in het bericht dan is dit bericht VALS.
 

Naar boven