De commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van De Kamer heeft op 2 juli 2020 per email aan het BIPT een advies gevraagd over het wetsvoorstel (DOC 55 1033/001) ingediend door M. Freilich tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de overdraagbaarheid van e-mailadressen betreft.

Op 3 juli 2020 werd per email een bijkomend adviesaanvraag ontvangen om eveneens de amendementen van mevrouw Leen Dierick (DOC 55 1033/002) in de adviesaanvraag te betrekken.

Naar boven