Artikel 29 van de Grondwet schrijft het volgende voor: “Het briefgeheim is onschendbaar. De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven.”

De Commissie “Grondwet en institutionele vernieuwing” van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers buigt zich over een voorstel tot herziening van dat artikel teneinde het aan te vullen met de volgende zin: “Het geheim van de private communicatie is onschendbaar, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald”.

Die Commissie heeft het BIPT om zijn advies gevraagd over dat voorstel. 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven