Hoe kan men een klacht indienen?

 • Schriftelijk (het formulier is ook beschikbaar aan de receptie van het BIPT;
 • Via e-mail, waarbij het formulier wordt gebruikt dat beschikbaar is op de site;
 • Adres: BIPT | Klachtencoördinator | Ellipsgebouw C | Koning Albert II-laan 35 bus 1 | 1030 Brussel.

Uw klacht moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Uw klacht moet gemotiveerd zijn en u moet een persoonlijk belang aantonen;
 • Ze moet uw naam en adres bevatten en het liefst ook uw e-mailadres. Er zal geen gevolg worden gegeven aan anonieme klachten;
 • Ze moet betrekking hebben op een verrichting van het BIPT; klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van het BIPT zullen in de mate van het mogelijke worden doorgezonden naar de betrokken administratie.

Onze waarborgen:

 • Elke klacht zal worden ontvangen en behandeld met aandacht, efficiëntie en hoffelijkheid;
 • Uw klacht zal in volle vertrouwelijkheid worden behandeld, met naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de eerbied voor de privacy;
 • Er zal u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging worden toegestuurd en uw klacht zal worden overgezonden naar de betrokken dienst, die uw opmerking zal onderzoeken. U zult binnen 40 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord ontvangen.

Afzonderlijke procedure voor klachten betreffende officieren van gerechtelijke politie bij het BIPT

U kunt een klacht indienen bij het Comité P als de algemene werking van BIPT-ambtenaren met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie een element van uw klacht is:

 • Via de post naar Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel
 • Via het online formulier
 • Website van het Comité P

Bent u niet tevreden met het antwoord van onze interne klachtenbehandelingsdienst?

In dat geval hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de federale Ombudsman.

Naar boven