Dit besluit betreft de herziening van de referentieaanbiedingen BRUO, BROBA en WBA VDSL2. Het besluit heeft het voorwerp uitgemaakt van een addendum van 10 november 2015 en is ook herzien op 19 november 2015.

Op 6 oktober 2016 heeft het BIPT dit besluit ingetrokken nadat het hof van beroep van Brussel de CRC-beslissing van 18 december 2014 houdende vernieuwing van de analyse van de breedbandmarkten van 1 juli 2011 nietig had verklaard.

Tegen dit besluit tot herziening van de referentieaanbiedingen zelf was overigens een bezwaar ingediend door Belgacom, dat de nietigverklaring ervan verkreeg op 2 november 2016.

Naar boven