• Raadpleging van 24 september 2019 met betrekking tot radio-interfaces B20-01 tot 11, B21-01 tot 40, B22-01 tot 09, B23-01 tot 13 en B24-01 tot 10

  Publicaties › Raadpleging -
  Het betreft radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandapparatuur die de ultrabreedbandtechnologie gebruikt.
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot het referentie-aanbod voor VoIP-interconnectie van Proximus

  Publicaties › Raadpleging -
  Op 1 februari 2019 bezorgde Proximus het BIPT een referentieaanbod betreffende IP-interconnectie, ook “PRIO” genoemd. Het BIPT organiseerde een voorafgaande raadpleging van het referentieaanbod van 20 februari 2019 tot 13 maart 2019. Dit besluit beoogt het referentieaanbod dat Proximus heeft voorgelegd te evalueren en wijzigingen te formuleren die het BIPT nodig acht, in overeenstemming met de doelstellingen van het regelgevend kader. De reacties op de raadpleging worden verwacht ten laatste op 30 september 2019 op het e-mailadres consultation.sg@ibpt.be, met vermelding van de referentie “CONSULT-2019-D3” in het onderwerp. De reacties moeten duidelijk alle vertrouwelijke elementen aanduiden. Het BIPT vraagt ook dat commentaren aan de paragrafen en/of delen refereren waarop ze betrekking hebben. Contactpersoon: Christophe.Vermeulen@ibpt.be.
 • Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 9 augustus 2019 met betrekking tot het ontwerpbesluit met betrekking tot de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers

  Publicaties › Raadpleging -
  Omdat het BIPT zich zorgen maakt over de beschikbare voorraad aan 0800- nummers heeft het als beheerder van het nummerplan het initiatief genomen om een openbare raadpleging te organiseren met betrekking tot de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers, die liep van 26 maart tot 8 mei 2019. Acht mogelijke opties om het schaarste probleem te verhelpen worden in het consultatiedocument beschreven. Dankzij de antwoorden op deze raadpleging heeft het BIPT terugkoppeling verkregen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook vele nuttige opmerkingen om de meest optimale oplossing aan de markt voor te stellen. Dit wordt geconcretiseerd via het ontwerpbesluit dat eveneens ter consultatie aan de markt wordt voorgelegd. Antwoordtermijn op deze consultatie: 11 oktober 2019
 • Ontwerpbesluit betreffende de maandelijkse tarieven voor de wholesaletoegang tot de netwerken van de kabeloperatoren

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit van het BIPT worden de nieuwe maandelijkse wholesaletarieven voor toegang tot de kabelnetwerken voorgelegd voor publieke consultatie. Het ontwerpbesluit is een maatregel ter uitvoering van de CRC-beslissing van 29 juni 2018 (met een corrigendum van 11 juli 2019) die door de CRC is opgelegd van een controle van de prijzen voor de wholesalediensten waarvan de verstrekking opgelegd is aan de kabelnetwerkoperatoren. Werkwijze om reacties op deze raadpleging te versturen: via e-mail naar consultation.sg@bipt.be (betreft: CONSULT-2019-C9). Antwoordtermijn: tot 6 september 2019. Contactpersoon: Martin Dorme (+32 2 226 87 06, martin.dorme@ibpt.be).
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor bitstreamtoegang tot het glasvezelaansluitnetwerk

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit wordt de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor bitstreamtoegang tot het glasvezel aansluitnetwerk voorgelegd voor publieke consultatie. Een nieuwe versie van het referentieaanbod zal worden doorgestuurd naar de begunstigde operatoren. Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : mail naar consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-D1). Antwoordtermijn: tot 16 augustus 2019. Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96). Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Raadpleging met betrekking tot de evaluatie van Easy Switch in 2019

  Publicaties › Raadpleging -
  Het BIPT lanceert een consultatie met gerichte vragen met als doel input van belanghebbenden te krijgen over de werking van het “KB Easy Switch” van 6 september 2016. Dat KB beoogt het veranderen van vaste operator en van bundel te vergemakkelijken Werkwijze om reacties op dit document door te sturen Antwoordtermijn: tot 03/09/2019 Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be Betreft: CONSULT-2019-C6 Aanspreekpunt: Tim Nuyens, Eerste adviseur (02 226 87 57) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Raadpleging van 25 mei 2019 betreffende de zones van het grondgebied waar de vermindering van het bedrag van de jaarlijkse gebruiksrechten voor de straalverbindingen van toepassing is.

  Publicaties › Raadpleging -
  Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 wijzigt het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. De wijzigingen die door het besluit ingevoerd worden, zijn erop gericht het bedrag van de jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen in de zones van het land waar een extra stimulans nodig is om de huishoudens en ondernemingen te voorzien van een breedbandaansluiting, voor een periode van 10 jaar met 80% te verminderen. Het koninklijk besluit schrijft voor dat het BIPT minstens om de twee jaar de juiste omvang van die zones bepaalt en publiceert. De lijst van de sectoren, met de NIS-code, de naam van de sector, de gemeente en het gewest Werkwijze om reacties op dit document door te sturen Antwoordtermijn: tot 08/07/2019 Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be Betreft: CONSULT-2019-C5 Aanspreekpunt: Yannick Dewilde, Eerste adviseur (+32 2 226 87 62) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerp van besluit betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 3400-3800 MHz-band te vermijden

  Publicaties › Raadpleging -
  Het besluit betreft de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de frequentieband van 3400-3800 MHz te vermijden. Antwoordtermijn: tot 26 juli 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-C1“)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerp van besluit betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 1427-1517 MHz-band te vermijden

  Publicaties › Raadpleging -
  Het besluit heeft betrekking op de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om de co-existentie tussen naburige netwerken die gebruikmaken van de frequentieband 1427-1517 MHz te waarborgen, alsook de bescherming van andere diensten en toepassingen in de aangrenzende banden. Antwoordtermijn: tot 26 juli 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B9“)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot de herziening van de enige heffingen (”one-time fees”) en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO en Bitstream xDSL van Proximus

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit worden de herziening van de enige heffingen en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO en Bitstream xDSL van Proximus voorgelegd voor publieke consultatie.  Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-B6).  Antwoordtermijn: tot 17 juli 2019 . Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96)  Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.  Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.  Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
Naar boven