Het betreft de volgende radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandsapparatuur:

  •     B01-42 en 45 tot 48 voor de niet-specifieke apparatuur; 
  •     B03-05 en 06 voor de breedbanddatatransmissie systemen; 
  •     B06-24 voor de inductieve toepassingen; 
  •     B07-07 voor de apparatuur voor identificatie via radiofrequenties (RFID ); 
  •     B15-01 voor de hoorhulpmiddelen (ALD ); 
  •     B17-07 en 08 voor radiodeterminatie, volgen en verkrijging van informatie; 
  •     D03-01 en 02 voor de analoge en digitale PMR 446.

Naar boven