Op 29 juni 2018 heeft de Conferentie van Regulatoren van de elektronische-communicatiesector (CRC) een besluit aangenomen betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep.

Conform dat besluit zijn de betrokken operatoren met name verplicht om in het kader van hun transparantieverplichtingen een referentieaanbod te publiceren.

Deze raadpleging heeft betrekking op het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de referentieaanbieding die werd voorgelegd door VOO NV met als doel deze aanbieding te beoordelen.

U vind de noodzakelijke documenten hieronder.

Werkwijze om reacties op deze raadpleging te versturen: via e-mail met de referentie CONSULT-2020-B4
Antwoordtermijn: tot 26 mei 2020
Aanspreekpunt
Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord.
In het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven