In de context van haar laatste analyse van de markt voor gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken, heeft het BIPT in zijn beslissing van 26 mei 2017 als transparantieremedie Telenet Group verplicht om een referentieaanbod voor interconnectie te publiceren.

Telenet Group heeft op 6 mei 2020 een nieuwe referentieaanbod ter goedkeuring aan het BIPT voorgelegd.

Hierbij verzoeken wij u te reageren op het voorstel van Telenet Group van 24 april 2020 betreffende de referentieaanbod voor IP interconnetie 'Mobile IP Reference Interconnect Offer'. 

Indien er informatie ontbreekt in dit document vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Telenet Group en ook het BIPT hiervan op de hoogte te brengen. 

Deze stap moet het BIPT in staat stellen om reacties en eventuele opmerkingen van de begunstigden te ontvangen die nodig zijn om op basis van het ontwerp van referentieaanbod een formeel besluit op te stellen over het ontwerp met raadpleging. 

Reacties op dit voorstel worden verwacht: 

  • via e-mail te versturen naar consultation.sg@bipt.be
  • tegen uiterlijk 3 juli 2020; 
  • gelieve ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie “CONSULT-2020-C2” bevat; 
  • gelieve eventuele vertrouwelijke informatie duidelijk te identificeren.
  • hristophe Vermeulen (+32 2 226 8787) zal met genoegen antwoorden op uw eventuele vragen voor het BIPT over deze consultatie. 
  • U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord.

Naar boven